3Bank, Novi Sad


Sedište banke: Novi Sad
Osnovana: 2002 god.
Kapital banke: 1.152.033.000 RSD
Aktiva banke: 6.440.777.000 RSD
Vlasništvo banke: Opportunity Transformation Investments, Opporunity International, Triodos IM, Umwelt Bank, GLS Bank
Broj ekspozitura: 18
Broj bankomata:
SWIFT code: OPPBRS22
Kontakt centar:
eMail: stednja@3bank.rs
website: https://www.3bank.rs/

Ukratko o banci:


3 Banka u Srbiji postoji od 2002. godine kada je osnovana kao Opportunity Štedionica, a 2007. se uspešno transformisala u banku u skladu sa dozvolom Narodne banke Srbije. Od novembra 2021. Opportunity banka menja ime u 3 Banka.


Misija 3 Banke je da obezbedi finansijske usluge svima koji ostvaruju pozitivan uticaj na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, a posebno onima kojima je pristup tim uslugama otežan.


Vizija 3 Banke je da obezbedi univerzalni pristup finansijskim uslugama svima koji ostvaruju pozitivan uticaj na ekonomiju, društvo i životnu sredinu.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana