EUR 118,50 USD 96,61 CHF 100,94

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 19.01.18. :: 118.4871 rsd

Tekst objavljen: 29.03.2017 13:26        


Horizont 2020 nudi mogućnosti finansiranja projekata iz velikog broja oblasti – poljoprivreda, energija, zaštita životne sredine, ICT, saobraćaj, inovacije, biotehnologije... Konkretne aktivnosti koje će biti finansirane se preciziraju tzv. radnim programima za svaku oblast.

HORIZONT 2020: KAKO UČESTVOVATI

Link za pregled svih oblasti i pripadajućih radnih programa.

Za finansiranje najvećeg broja aktivnosti iz Horizonta 2020 neophodno je postojanje konzorcijuma koji sprovodi projekat. Konzorcijum čine najmanje 3 pravna lica iz različitih zemalja učesnica, pri čemu pravna lica moraju biti nezavisna jedna od drugih. Traženje partnera neophodnih za apliciranje za bespovratna sredstva moguće je putem portala CORDIS – link.

Aktivnosti iz Horizonta 2020 u kojima je moguće pojedinačno učešće su grantovi Evropskog istraživačkog saveta, Marija Sklodovska-Kiri akcije i Instrument za mala i srednja preduzeća. 

Pored informacija o otvorenim pozivima, na EU korisničkom portalu – link nalaze se i:

  • detaljan opis ciljeva, očekivani uticaj projekta i tip akcije (šeme finansiranja koje preciziraju šta i u kom iznosu se finansira),
  • uslovi za konkurisanje, kriterijumi za evaluaciju projekta, formulari koji se popunjavaju u elektronskom sistemu za podnošenje predloga projekata, 
  • pristup elektronskom sistemu za podnošenje predloga projekata.

Ostavi komentarPovezane teme: