Tekst objavljen: 14.05.2014 12:00        


Savetujemo svim klijentima da pažljivo i realno procenjuju svoje potrebe ka kreditnim angažovanjima - kaže Dragan Pejčinović, pomoćnik izvršnog direktora za poslove sa stanovništvom KBM banke, i dodaje da "to sa druge strane, ne sme da preraste u stagnaciju. Banka će, svakako, vrlo rado finansirati svaku dobru poslovnu ideju".

Pejčinović: Ne čekajte, banka je spremna da vam pomogne

Udeo nenaplativih zajmova u bankama je, prema nekim informacijama, već oko 40 odsto. Kakvo je stanje sa nenaplativim kreditima u vašoj banci? Sa kojom vrstom pozajmica je najteže stanje u otplati?

Koji su trenutno najtraženiji bankarski proizvodi za klijente vaše banke?

U segmentu poslovanja sa fizičkim licima i dalje je najtraženiji proizvod gotovinski kredit i to sa opcijom refinansiranja. Primetan je značajan pad interesovanja za stambene i potošacke kredite. Bankarsko tržište je i dalje relativno “plitko” u delu korišćenja palete proizvoda koje banke nude na srpskom tržištu.
Nenaplativi krediti u KBM banci se kreću u okviru proseka bankarskog sektora u Srbiji. Najveći broj nenaplativih kredita je u segmentu privrede, zatim kod preduzetnika i na kraju fizička lica.

Ko su problematičniji dužnici, stanovništvo ili privreda?

Kao i celokupnom bankarskom sektoru u Srbiji, problematičniji su dužnici iz privrede. Glavni razlozi su jako loše stanje u srpskoj privredi, nizak standard i finansijska kriza koja utiče da, bar u ovom delu Evrope, još nema jasnih signala ekonomskog oporavka.

Na koji se način vaša banka nosi sa pitanjem nenaplativih kredita?

Banka pokušava da, u saradnji sa svojim klijentima, iznađe način da se saradnja u obostranom interesu nastavi i pronalazi različita rešenja kako bi klijentima izašla u susret i praktično bila partner i u kriznima situacijama. Uz različite oblike reprogramiranja, restrukturiranja u kombinaciji sa grace periodima, banka pokušava da omogući klijentima lakše prevazilaženje nastalih problema.

Takođe, banka u svom radu pokušava da se što bolje organizuje kako bi što efikasnije rešavala problematična potraživanja. U ovom delu je neophodno veće angažovanje države da kroz zakonsku regulativu omogući efikasniji pravni okvir za rešavanje ovakvih situcaija.

Dobra stvar je što je omogućeno da se problematična potraživanja mogu ustupiti širem krugu kompanija koji se bave tim poslovima.

Šta savetujete klijentima da ne bi došli u situaciju da ne mogu da otplaćuju svoje obaveze i šta im nudite kako bi se njihov problem prevazišao?

Pre svega, svojim klijentima savetujemo da banku trebaju da smatraju svojim dobrim poslovnim partnerom. Ono što savetujemo je i neophodnost javljanja klijenata banci prilikom prvih pokazatelja nekog mogućeg problema, da ne čekaju da problem esklaira. Na taj način je znatno lakše iznaći obostrano prihvatljivo rešenje.Na žalost, moramo primetiti da se klijenti javljaju jako kasno, kada je manevarski prostor znatno sužen i broj opcija za pronalaženje rešenja znatno manji. No, to svakako ne znači da i u takvim situcijama banka ne pokušava da pronađe najbolje moguće rešenje za klijenta i za banku.

Imate li u planu neke nove proizvode koje ćete ponuditi klijentima u narednom periodu?

KBM banka svakako planira da u narednom periodu našim klijentima proširimo ponudu sa paletom novih proizvoda, uzimajući u obzir, pre svega, potrebe klijenata, tržišne trendove i novosti na bankarskom tržištu. U pripemi su nove vrste potrošackih i gotovinskih kredita, kreditnih i debitnih kartica, depozitnih proizvoda, paketa tekućih računa.
Takođe, savetujemo svim klijentima da pažljivo i realno procenjuju svoje potrebe ka kreditnim angažovanjima, uzimajući u obzir sve potencijalne rizike koji prate njihove poslovne aktivnosti. Dakle, oprez i realno sagledavanje, što sa druge strane, ne sme da preraste u stagnaciju. Banka će, svakako, vrlo rado finansirati svaku dobru poslovnu ideju.

NBS je nedavno inicirala smanjivanje kamatnih stopa na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja po tekućem računu. Da li je i vaša banka snizila kamate?

KBM banka je i pre incijative NBS krenula sa analizom cena svojih proizvoda sa ciljem da uvedemo nove modele poslovanja koji bi doveli do spuštanja kamatnih stopa. U skladu sa tim analizima i sa preporukama NBS, KBM banka je spustila kamate na dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračnje kako bi maksimalno izašla u susret svojim klijentima vođena interesima i kijenata i banke.

Koliko imate korisnika dozvoljenog minusa i koliki je procenat nedozvoljenih prekoračenja?

Naši klijenti koriste dozvoljena prekoračenja sa velikim procentom urednosti. Trenutno, Banka ima oko 20 000 korisnika dozvoljenih prekoračenja. Udeo broja klijenta koji su u nedozvoljenom prekoračenju varira na mesečnom nivou i kreće se oko 3%.

Centralna banka najavljuje i akciju za smanjivanje kamatnih stopa na kreditne kartice. Smatrate li da ima prostora da i te kamatne stope budu snižene?

KBM Banka analizira mogućnosti smanjivanja kamatnih stopa po svim proizvodima bez obzira na inicijativu NBS. Što se konkretno kreditnih kartica tiče, KBM banka je u cenovnoj grupi povoljnijih banaka, ali to svakako ne znači da ozbiljno ne razmatramo mogućnost daljeg snižavanja kamatnih stopa.

Više puta je bilo najave od NBS da će se u slučaju visokih kamatnih stopa na štednju posegnuti za mehanizmom ograničavanja maksimalnih stopa. Kakav je vaš stav - treba li država da, kao što je to u nekim zemljama već urađeno, da ograniči nivoe kamatnih stopa na depozite i na kreditne proizvode?

Mislim da je državni intervencionizam u tržišnoj ekonomiji, u tom smislu, nepotreban i da samo tržiste reaguje u skladu sa potrebama. Osim pomenutih administrativnih ograničenja, sam regulator ima druge mehanizme koje bi mogle da utiču na visinu kamatnih stopa na depozite i kredite.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kamatica intervju nenaplativost kredita nenaplativi krediti nenaplativa potraživanja krediti bankarski sektor bankarsko tržište banke kbm banka Dragan Pejčinović

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana