Tekst objavljen: 13.05.2014 12:00        


Ukoliko se dogodi da klijenti više nisu u mogućnosti da redovno servisiraju svoje obaveze, savetujemo im da se odmah obrate banci - kaže Milan Vićentić, izvršni direktor u Sektoru za poslovanje sa privredom Sosijete ženeral banke i dodaje da ne treba da čekaju da uđu u docnju jer na taj način dodatno otežavaju svoju situaciju.

Vićentić: Javite banci ako otplata rata postane problem Milan Vićentić, izvršni direktor u Sektoru za poslovanje sa privredom Sosijete ženeral banke

Udeo nenaplativih zajmova u bankama je, prema nekim informacijama, već oko 40 odsto. Kakvo je stanje sa nenaplativim kreditima u vašoj banci? Sa kojom vrstom pozajmica je najteže stanje u otplati?

Situacija u bankarskom sektoru u 2014. teža nego prošle godine i deo problema je neadekvatna pravna zaštita poverilaca, kao i neefikasan sudski sistem i katastar. Problema u otplati ima i oni se odnose na realni sektor.

NBS je nedavno inicirala smanjivanje kamatnih stopa na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja po tekućem računu. Da li je i vaša banka snizila kamate?

Ceo bankarski sistem ne bi trebalo posmatrati iz ugla jedne kamatne stope. Naša iskustva pokazuju da visoke kamatne stope na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, po pravilu odbijaju građane da ulaze u tu zonu. Ipak, drago nam je da inicijative idu u skladu sa poslovnom politikom koju vodi Sosijete ženeral banka, a što se tiče dozvoljenog minusa, razmotrili smo inicijativu NBS i poštujemo je. Verovatno je da postoji mogućnost da se sagledaju dalje opcije sniženja kamata.
Kada govorimo o finansiranju privrede, strategija Societe Generale banke Srbija je da ostane konzervativna u okruženju koje je još uvek nepovoljno, posebno u sektoru privrede.

Rast loših plasmana je realnost za celo tržište, što je i razlog zbog kojeg se SGS součava sa lošijim kvalitetom plasmana i posledično vodi oprezniju politiku upravljanja rizikom. Ispostavilo se da smo bili u pravu,jer je u poslovanju sa pravnim licima nivo NPL-ova (rizičnih kredita) u Sosijete ženeralu i do 40 odsto niži od proseka na tržištu.

Ko su problematičniji dužnici, stanovništvo ili privreda?

Stanovništvo i dalje uglavnom uredno izmiruje svoja kreditna zaduženja, tako da Sosijete ženeral Srbija nema problema sa nenaplativim kreditima u Sektoru poslovanja sa stanovništvom. Rezultati većine banaka u Srbiji u 2013. godini posledica su nepovoljnog ekonomskog okruženja koje je posebno pogodilo neke od naših korporativnih klijenata.

Na koji se način vaša banka nosi sa pitanjem nenaplativih kredita?

Na nivou filjale Societe Generale grupe u Srbiji doneta je odluka da se povećaju rezervisanja za loše plasmane. Sosijete ženeral banka sa posebnom pažnjom tretira postojeći portfelj kredita u uslovima nepovoljnog makroekonomskog okruženja sa kojim se součavaju i drugi akteri na bankarskom tržištu.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Konzervativna politika rizika koju sprovodi naša banka podrazumeva striktnu primenu kriterijuma za klasifikaciju problematičnih kredita i mi to radimo transparentno.Strategija Sosijete ženeral banke Srbija je da ostane konzervativna u okruženju koje je još uvek nepovoljno, posebno u sektoru privrede. Rast loših plasmana je realnost za celo tržište, što je i razlog zbog kojeg se banka součava sa lošijim kvalitetom plasmana i posledično vodi oprezniju politiku upravljanja rizikom.

Šta savetujete klijentima da ne bi došli u situaciju da ne mogu da otplaćuju svoje obaveze i šta im nudite kako bi se njihov problem prevazišao?

Savet svim klijentima je da ne troše novac preko svojih mogućnosti i da realno procenjuju prihode i rashode, kako bi bi bili u stanju da redovno plaćaju svoje rate za kredit. Ipak, ukoliko se dogodi da shvate da više nisu u mogućnosti da redovno servisiraju svoje obaveze, savetujemo svima da se odmah obrate banci, koja će se svakako potruditi da pronađe rešenje koje će odgovarati i njima i banci.

Imate li u planu neke nove proizvode koje ćete ponuditi klijentima u narednom periodu?

U domenu poslovanja sa stanovništvom, nastavićemo da jačamo odnos sa klijentima, da razvijamo digitalne tehnologije, kao i da unapređujemo ponudu. Uložićemo maksimalan trud da budemo što efikasniji, kako bismo izašli u susret svakom specifičnom zahtevu naših klijenata. Pored stanovništva, nastavićemo da kreditiramo i privredu Srbije, kako velike korporativne klijente, tako i mala i srednja preduzeća i preduzetnike, koji su pokretačka snaga svake ekonomije. Naši glavni ciljevi za ovu godinu su: da ostanemo među prve tri banke, povećamo operativnu efikasnost, ali i da eventualno nastavimo da tražimo nove prilike za eksterni rast, jer sada imamo uslova za to.
Ne treba da čekaju da uđu u docnju ili da im ona bude upisana u Kreditni biro, jer na taj način dodatno otežavaju svoju situaciju i mogu da imaju problem kada naredni put žele da se zaduže kod neke banke.

U saradnji sa bankom, mogu da se opredele za kredit za refinansiranje, sa ili bez grejs perioda, eventualno produžujući rok otplate i na taj način već snižavaju iznos mesečnih zaduženja. Refinansirajući više zaduženja jednim kreditom, snižavaju ukupnu kamatnu stopu, što dodatno pozitivno utiče na njihove mesečne rate. Ukoliko je klijent već zadužen, a ima potrebu za dodatnim sredstvima, opredeliće se za refinansiranje uz dodatni iznos novca.

Preporuka Sosijete ženeral banke je zaduživanje u domaćoj valuti, bilo da se radi o kreditu za refinansiranje postojećih ili o novom zaduženju jer se tako građani, čija primanja nisu vezana za evro, štite od valutnog rizika. Ukoliko žele da se zaštite i od kamatnog rizika, opredeliće se za dinarski kredit sa fiksnom kamatom, koji im garantuje istu ratu u dinarima tokom celog perioda otplate.

Sosijete ženeral banka nastaviće da izlazi u susret svojim klijentima koji imaju poteškoće u poslovanju i da reprogramira obaveze u skladu sa važećom regulativom Narodne banke Srbije ali i na osnovu procene rizika i potencijala svakog zaduženog klijenta da pravovremeno otplaćuje dugovanja prema banci.

Koji su trenutno najtraženiji bankarski proizvodi za klijente vaše banke?

Što se tiče interesovanja za proizvode banke, ali i naših iskustava tokom proteklih godina, očekujemo da će građani i dalje najviše tražiti gotovinske i potrošačke kredite. Gotovinski krediti jedan su od najprodavanijih kredita na tržištu u svim sezonama, jer zahtevaju minimum dokumentacije i odobravaju se u najkraćem roku.

Dinarski krediti su u proteklom periodu značajno traženiji nego oni sa valutnom klauzulom, pre svega jer obezbeđuju zaštitu od valutnog rizika. Iako je kamatna stopa na dinarske zajmove viša, činjenica da kod tog modela kreditiranja nije potrebno obezbediti učešće ili depozit, čini ih čak i nešto povoljnijom opcijom za klijente.

Tražnja je na strani gotovinskih kredita, jer oni omogućavaju rešavanje više potreba jednim zaduženjem, dok se potrošački odobrava na iznos na profakturi kod određenog prodavca.Nastavlja se rast tražnje za našom Masterata kreditnom karticom, jer ona objedinjuje više funkcionalnosti u jednom proizvodu. Kao i čekovi, ta kartica omogućava plaćanje na rate bez kamate, ali je njom lakše plaćati nego čekovima. Revolving opcija obezbeđuje veći limit korisniku MASTERATE, jer samo 5 odsto odobrenog limita ulazi u kreditni biro, a olakšava otplatu rate u slučaju da klijent nema sredstva na datum njenog dospeća.

Klijenti će svakako pokazati povećano interesovanje i za obavljanje transakcija elektronskim putem, jer je iskustvo pokazalo da se više od 80 odsto transakcija obavlja na taj način. Tokom ove godine, fokus će nam biti na unapređenju i razvoju mobilnog bankarstva, koje će biti dostupnu našim klijentima.

2 komentara

 1. User image
  Jovan Mitrović 13.05.2014 12:24

  Ne zamagljujte istinu nazivajući Vaše usluge PROIZVODIMA. Šta banka proizvodi ? Isto kao i turizam, kafana, uplatno mesto za igre na sreću. NIŠTA. To je usluga, ne proizvod.
  Ne zavijajte lažnim nazivima pravno regulisano zelenaštvo.
  KAda god mi neki bankar kaže proizvod ja kažem zelenaštvo i momentalno napuštam tu banku.
  Nisam ni ovca ni budala.

 2. User image
  reki 09.01.2015 16:49

  Nisi... ti si bolid.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
intervju otplata kredita otplata duga nenaplativost kredita nenaplativi krediti nenaplativa potraživanja bankarski sektor bankarsko tržište banke Societe Generale banka milan vićentić

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana