Produžena nedelja štednje

10.11.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

Građani, koji su u prošloj godini svoja sredstva oročili na 12 meseci nakon 7. novembra, mogu to ponovo uraditi samo u bankama koje ponovo produže ponudu stimulativnih kamata. Veliki deo građana Srbije je baš u ovoj grupi, jer je neizvesnost zbog tadašnjeg povlačenja depozita i manjih garancija države uticala da svako od njih dobro razmisli da li će svoju štednju poveriti poslovnoj banci.

 
Završena je tradicionalna Nedelja štednje i za 2009. godinu. Iako Narodna banka Srbije ni ove godine nije ukinula obaveznu rezervu za sredstva koje poslovne banke prikupe u Nedelji štednje, već sada se može reći da je interesovanje bilo značajno veće nego ranijih godina, a prema preliminarnim podacima i priliv novih depozitnih sredstava u poslovne banke je nadmašio očekivanja.
 
Ovakvo interesovanje se donekle moglo i očekivati, obzirom da gotovo polovina od oko milijardu evra povučenih sredstava iz banaka prošle godine nije vraćena na štednju. Sem toga, iako nešto niže nego prošle godine, ponuđene kamatne stope su Srbiju svrstavale među zemlje sa najvišim pasivnim kamatama u Evropi, što je bio dodatni motiv za građane. Pojedine banke su čak skraćivale promotivne kampanje, zbog neočekivano visokog priliva sredstava i bojazni o mogućnosti plasiranja istih u narednom periodu. Zanimljivo je i to da je ovo godina u kojoj najveći broj poslovnih banaka nije ponudio stimulativne pakete štednje tokom Nedelje štednje.
 
Procena portala Kamatica.com je da se devizna štednja građana povećala za najmanje 200 miliona evra tokom Nedelje štednje, ali to neće biti kraj povećanju devizne štednje, obzirom da značajan broj depozita oročenih u prošlogodišnjoj produženoj Nedelji štednje dospeva do kraja novembra ove godine. Imajući u vidu da tokom Nedelje štednje i meseca novembra dospeva nekoliko stotina miliona evra oročenih sredstava građana, koji su sada ponovo oročeni ili će verovatno uskoro biti, ovakvo dosadašnje povećanje depozita predstavlja siguran dokaz da se poverenje građana u poslovne banke vratilo.
 
Kod većine banaka su sa završetkom prethodne nedelje prestale da važe stimulativne kamate na položene depozite, međutim, značajan deo banaka je zadržao ponudu stimulativnih kamatnih stopa i u ovoj nedelji, a pojedine i do kraja novembra. Ovo je za mnoge građane značajno zbog prošlogodišnjih dešavanja oko Nedelje štednje, kada je većina banaka produžila svoje ponude stimulativnih kamata zbog velikog povlačenja depozita u tom periodu. Tako, svi oni koji su svoja sredstva oročili na 12 meseci posle 7. novembra 2008. ne mogu da to urade ponovo ukoliko banke i ove godine ne produže svoje ponude.
 
Sledeće banke su produžile ponudu stimulativnih kamatnih stopa na položene depozite do 30. novembra: Agrobanka, Komercijalna banka, Alpha banka, Hypo-alpe-adria banka, Banca Intesa, Credy banka i NLB banka. Kamatne stope na oročena sredstva na 12 meseci se kreću od 5,5% u Banca Intesi, do 8% u Agrobanci, Hypo-alpe-adria banci i NLB banci, i 8,25% u Komercijalnoj banci.
 
Jedan deo banaka je svoju ponudu stimulativnih kamata produžio do 14. novembra: AIK banka, KBC banka, Metals banka i Poštanska štedionica. Najpovoljniju ponudu u ovoj grupi banaka ima AIK banka sa kamatom od 9% na godišnjem nivou i isplatom kamate unapred, što istu čini neoporezovanom, bez obzira na to da li će u 2010. godini važiti oslobođenje od poreza na ostvarenu kamatu po osnovu devizne štednje. KBC banka i Metals banka nude 8,5 i 8,25% na oročena sredstva na 12 meseci, dok Poštanska štedionica nudi 6%. EFG Eurobank nudi stimulativne kamate do daljnjeg.
 
Privredna banka Beograd i Findomestic banka nisu zadržale stimulativne ponude iz Nedelje štednje, međutim, kod ovih banaka redovne kamatne stope su sada više nego što su bile pre nedelje štednje. Kamatna stopa na oročena sredstva na 12 meseci u ovim bankama se kreće od 6,5 do 7%.
 
Unicredit banka, Piraeus banka, Moskovska i Opportunity banka više ne nude stimulativne kamatne stope koje su bile u ponudi tokom Nedelje štednje.
 
Najvažnije za sve građane, koji su u prošloj godini svoja sredstva oročili po stimulativnim kamatama na godinu dana posle 7. novembra, je da to mogu uraditi i sada po vrlo povoljnim uslovima u pojedinim bankama. Ukoliko se poslušaju i mišljenja većine ekonomista da će kamatne stope na depozitna sredstva u narednom periodu padati, ovo se čini kao odlična prilika za ostvarivanje prinosa na ušteđevinu.
 


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana