Šta raditi sa kreditom u švajcarcima i kakve su prognoze

27.09.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

SAVET
Svi korisnici kredita koji imaju problem mesečne otplate nemaju mnogo izbora. Trebalo bi da pokušaju da sa svojom bankom dogovore produženje roka otplate čime bi se mesečne rata umanjila.
Pri tom bi trebalo da insistiraju da banka ne naplaćuje troškove naknadne obrade, da se ne povećava kamata i uslovi prevremene otplate.

Za primer koji ilustruje ovakav način prevazilaženja problema uzet je kredit od 20.000 franaka, odobren na 10 godina sa kamatom 8,5 %.Kredit je otplaćivan 4 godine.
Ostalo je još šest godina otplate. Ostatak duga iznosi 13.500 franaka.

 

Rok otplate

6 godina

8 godina

Razlika

Ostatak duga

13.500 CHF

13.500 CHF

 

Mesečne rata franak

247 CHF

194 CHF

-53 CHF

Mesečna rata dinari

20.748 Din.

16.269 Din.

-4.452 Din.

Ukupna otplata

17.784 CHF

18.624 CHF

840 CHF

Kada bi korisnik kredita produžio otplatu sa 6 na 8 godina mesečna rata bi mu bila manja za 4.500 dinara po trenutnom kursu a ukupano bi za ovu olaksicu platio 840 CHF više.

Kada bi produzio na 10 godina tabela izgleda ovako:

Rok otplate

6 godina

10 godina

Razlika

Ostatak duga

13.500 CHF

13.500 CHF

 

Mesečna rata franak

247 CHF

167 CHF

-80 CHF

Mesečna rata dinari

20.748 Din

14.028 Din

-6.720 Din

Ukupna otplata

17.784 CHF

20.040 CHF

2.256 CHF

Rešenje problema otplate je najbolje kreirati pojedinačno od slučaja do slučaja. Internet portal Kamatica je spreman da posavetuje građane šta je najbolje da urade.

 

PROGNOZE
Nakon rekorda od 1,007 franaka za eur od 11. avgusta  vrednost franka uglavnom pomalo slabi.
Ekonomija Švajcarske ima najveću razmenu sa EU i ovakav odnos vrednosti valuta ne odgovara ni jednoj strani.
Centralna Banka Svajcarske je uvela okvirnu vrednost franka od 1.2 franka za euro  u okviru koje će  merama odrzavati kurs  i moze se ocekivati da taj okvir bude fiksiran na godinu dana.
Kriza koja traje je više vezana za dolar i SAD nego za Evropu tako da su evro i franak u istom košu. Investitori će se ipak radije opredeljivati za zlato nego za valute, pa efekat povećane tražnje neće neće postojati.
Nije za očekivati da će franak značajno početi da pada u odnosu na eur sve dok se u EU ne prevaziđe dužnička kriza. Prognostičari očekuju veoma blagi pad.
Dalji rast franka  ekonomije najrazvijenijih evropskih zemalja teško da bi mogle da istrpe.

SRBIJA I OKRUŽENJE
U Srbiji procenat  onih koji imaju kredite u CHF je 12%. U Mađarskoj i Hrvatskoj ovaj broj je značajno veći i iznosi 40%.
Vlade tih zemalja su naredile bankama da fiksiraju obračunski kurs franka,  a razliku naplate kasnije.U Srbiji vlasti još uvek nisu donele neku takvu meru.Guverner je na konferenciji za štampu izjavio da se NBS neće za sada mešati u odnose klijenata i banaka, ali je dao predloge:

  1. produžiti rok kredita kada je to moguće
  2. fiksirati ratu na neki određeni period, a nakon toga nastale razlike rasporediti na preostale rate.
  3. konverzija preostalog duga kredita u drugu valutu.

 

Većina banaka u Srbiji  još nije ponudila svoje predloge rešenja kojima bi svojim dužnicima olakšala otplatu.Malo je verovatno da će banke same ponuditi fiksiranje rata u dinarima ili eurima. Čak i da ponude takvo rešenje već sada je problem  mesečne otplate veliki.

PREDLOG KAMATICE ZA VAŠ KREDIT U ŠVAJCARCIMA
Informišite se redovno o dešavanjima.
Reagujte ukoliko se  kamatna stopa vašeg kredita poveća bez razloga.
Ukoliko je moguće u ovom trenutku je bolje ništa ne menjati i malo sačekati.
Ukoliko imate problema da plaćate mesečne rate pokušajte da u banci gde imate kredit,  dogovorite produženje roka otplate kako je navedeno u primeru.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana