Dozvoljeni minus može lako da "pocrveni"

27.04.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Najveći broj banaka na svaka tri meseca revidira iznos ove pozajmice, pa ko koristi celokupan iznos lako može da dospe u nedozvoljenu zonu gde su kamate astronomske

Minus po tekućem računu je jedan od najpopularnijih kreditnih bankarskih proizvoda među klijentima banka u Srbiji, uprkos tome što je najskuplji. I pored toga što minus često koristimo, nismo dovoljno informisani o tome kako dozvoljena pozajmica funkcioniše, pa se mnogi građani suoče i sa astronomskim troškovima nedozvoljenog minusa.

Minus po tekućem računu je, jednostavno rečeno, tip kredita. Ugovorom koji potpišete sa bankom, ona vam dozvoljava da u momentu kada potrošite sredstva sa svog tekućeg računa koristite sredstva banke, za šta vam ona zaračunava određenu kamatu.Iznos dozvoljene pozajmice definiše se ugovorom i zavisi od proseka primanja koji se evidentiraju na tekućem računu. Većina banaka kao kriterijum za visinu dozvoljenog minusa uzima tromesečna primanja, mada iznos odobrenog minusa može da bude i veći. I u ovom momentu stvari se malo komplikuju, a evo i kako:

1.Kada proveravate stanje na računu na bankomatu, često se dešava da na slipu koji uzmete na bankomatu imate prikazan objedinjen iznos sredstava koji imate na računu i odobreni minus i to pod definicijom „raspoloživa sredstva”. Time se kod građana često stvara pogrešna slika. Vi trošite novac koji mislite da imate, ali ustvari lako se možete desiti da koristite sredstva banke koja morate da vratite zajedno sa kamatom.

2.Najveći broj banaka na tromesečnom nivou revidira iznos dozvoljenog minusa. To praktično znači da uprkos tome što ste potpisali ugovor na godinu dana sa bankom, ona na svaka tri meseca u skladu sa kriterijumima koji su definisani ugovorom (a najčešće je to tromesečni prosek primanja) nanovo određuje iznos novca koji koristite kao dozvoljenu pozajmicu. Dakle, možda ste u jednom momentu imali dozvoljeni minus od 40.000 dinara. Lako se može desiti da vam nakon novog revidiranja taj iznos bude znatno smanjen ili uvećan. Ovo je naročito važno za one građane koji koriste pun iznos dozvoljenog minusa. Ukoliko banka odluči da smanji iznos dozvoljene pozajmice koji koristite, a vi ste iskoristili minus do punog iznosa, može se desiti da uđete u takozvani nedozvoljeni minus.

Po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka čiji ste klijent dužna je da vas najmanje 15 dana pre izmene iznosa dozvoljenog kredita ili kamata obavesti o tome pismenim putem ili SMS-om, kako biste imali vremena da reagujete odnosno da uplatite sredstva do iznosa dozvoljenog minusa.

Najskuplji bankarski proizvod

Prema podacima koje objavljuje Narodna banka Srbije, kao i prema istraživanjima portala „Kamatica”, dozvoljeni minus je najskuplji bankarski proizvod.Analiza portala „Kamatica” pokazuje da se nominalne kamatne stope na dozvoljeni minus kreću od 25 do 37 odsto, godišnje, pri čemu su efektivne kamatne stope (ukupna cena korišćenja) za nekoliko procenata veće.

Bitno je znati da se kamatna stopa na dozvoljeni minus zaračunava samo na iznos koji koristite, a ne koji vam je odobren i da se ona zaračunava na broj dana u kojima ste bili u dozvoljenom minusu.

Međutim, prema navodima Narodne banke Srbije, veliki broj građana vrlo često iskoristi dozvoljeni minus u punom iznosu, a zatim duži period ne izmiruje svoju obavezu, zbog čega plaća kamatu na ukupan iznos minusa. Da biste razumeli koliko zapravo košta korišćenje minusa po tekućem računu, navešćemo i računicu koju je napravila Narodna banka Srbije:

„Ako pretpostavimo da ste na početku godine iskoristili dozvoljenu pozajmicu od 40.000 dinara, uz mesečnu kamatnu stopu od 2,5 odsto (34,49 odsto EKS na godišnjem nivou), i da ste tokom cele godine uvek koristili iznos maksimalno dozvoljenog minusa, odnosno da niste mesečno umanjivali svoj dug (što je u praksi najčešći slučaj), vaša ukupna godišnja obaveza po osnovu kamate za korišćenje dozvoljenog minusa po tekućem računu iznosila bi 12.000 dinara (1.000 dinara mesečno). Ali, i pored toga što biste za godinu dana platili 12.000 dinara za korišćenje dozvoljene pozajmice ako niste umanjivali svoj dug (minus) svakog meseca, vi i posle godine dana i dalje dugujete svih 40.000 dinara.”

Iz ovog primera jasno se vidi da dozvoljeni minus nije nimalo jeftina opcija. Nažalost,kao što smo ranije pomenuli, ona lako može da se pretvori u finansijski još nepovoljniju opciju po vas – ulazak u nedozvoljeni minus.

Ulazak u nedozvoljeni minus je najnepovoljnija opcija za vas, i to ne samo zbog toga što se vaše kašnjenje ukoliko je duže od 60 dana evidentira u Kreditnom birou, već i zbog toga što su kamate astronomske. Analiza portala „Kamatica” pokazala je da se kamatne stope na nedozvoljeni minus kreću od nekih 30 do čak 102 odsto, koliku kamatu zaračunava jedna od banaka. Zabrinjavajuće je i to što ima dosta banaka čije se kamate kreću između 60 i 80 odsto godišnje.

Saveti

– Dozvoljeni minus slovi za „najlakšu” pozajmicu i zato što vam je najlakše da ga koristite, to ne treba da vam bude izgovor za to da se ponašate finansijski neodgovorno i da ga papreno plaćate. Ukoliko želite nešto da kupite, a nemate dovoljno novca –bolje je da isplanirate tu kupovinu, da iskoristite kreditnu karticu koja u nekim slučajevima može biti jeftinija, keš ili potrošački kredit. Suština je u tome da ne treba da koristite ona sredstva koja vam se čine lakšim, već ona koja su za vas jeftinija.

Ukoliko nemate izbora i morate da koristite dozvoljeni minus, najbolje je da ga ne koristite u celosti. Minus na tekućem računu se može umanjivati u svakom momentu, delimično ili u potpunosti, što znači da kad god imate određena sredstva treba da što više da smanjite iznos minusa koji koristite. Na taj način ćete smanjiti iznos kamate koju plaćate banci i izbeći ćete rizik da uđete u nedozvoljeni minus.

Građani u minusu 42,255 miliona dinara

Prema poslednjim podacima Udruženja banaka u Srbiji, 4,383 miliona građana ima tekuće račune (ukupno 6,423 miliona otvorenih računa), a po tim računima oni koriste minus u ukupnom iznosu od 42,255 miliona dinara. Čak 255.841 račun je prema podacima Kreditnog biroa u docnji, što znači da duže od 60 dana nisu izmirili svoje obaveze. Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana