Trošak pri kupovini nekretnine

13.06.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Vrlo aktuelni stambeni krediti banaka praćeni su velikim brojem dodatnih troškova koji su uslov za odobrenje i aktiviranje istog. Troškovi pribavljanja dokumentacije, procenitelja, naknade banke za obradu kredita, osiguranja, stavljanja hipoteke, otvaranja računa, prenosa sredstava na račun prodavca i slično mogu predstavljati značajnu stavku u proceduri odobrenja kredita.

Tim portala www.kamatica.com je sproveo uporedno istraživanje o tarifama banaka za prenos sredstava sa računa kupca na račun prodavca nekretnine.

Prema aktuelnim zakonima Republike Srbije promet u poslovima sa kupoprodajom nekretnina mora se obavljati preko dinarskih ili deviznih računa, tako da će ove tarife biti nezaobilazan deo u procesu kupovine nekretnine.

Najčešći način za plaćanje nekretnine prodavcu je da i kupac i prodavac nekretnine otvore dinarski ili devizni račun u istoj banci i tako izvrše prenos sredstava. Poslovne banke u Srbiji naplaćuju sledeće naknade za ovakvu uslugu:

BANKA
NAKNADA PRI PLAĆANJU
AIK banka
0,3%
Alpha bank
0,12%, min. 1.000 dinara
Banca Intesa
0,2%, min. 800 dinara, max. 8.000 dinara
Erste banka
1.000 dinara
Komercijalna banka
0,2%, max. 5.000 dinara
KBC banka
50€ promptno, bez provizije u roku 30 dana
OTP banka
bez provizije
Piraeus bank
1.500 dinara
Procredit bank
1.500 dinara, 750 dinara u roku 30 dana
Raiffeisen bank
0,2%, minimum 1.500 dinara
Societe Generale bank
5.000 dinara
Srpska banka
0,2%, min. 500 dinara, max. 3.000 dinara
Volks banka
1.500 dinara
Unicredit bank
0,3%


U tabeli su navedene provizije i naknade, zavisno od konkretne banke. Neke banke imaju fiksne iznose, dok druge određuju procente, minimume i maksimume tarifa. Oznaka bez provizije u roku 30 dana označava da poslovna banka ne naplaćuje proviziju ukoliko se novac nalazi više od 30 dana na računu kupca pre izvršene transakcije.

Važno je imati u vidu da pojedine banke naplaćuju određene iznose pri otvaranju i zatvaranju deviznih računa, kao da pojedine imaju i minimalane iznose koji moraju ostati na računu. Ove naknade i minimumi ne bi trebalo bitno da utiču na veličinu naknade koja se naplaćuje pri transferu sredstava, ali se uvek raspitajte u konkretnoj banci i o njima. Većina banaka ne naplaćuje otvaranje deviznih računa, a kod onih koje to naplaćuju tarifa je između 100 i 250 dinara. Slične su tarife i za zatvaranje računa. Kada su u pitanju minimalne sume koje moraju ostati na deviznom računu one se razlikuju i kreću se od 5 do 100€. Trebalo bi imati u vidu da poslednje navedene minimalne sume ne predstavljaju naknadu niti proviziju banke, već minimalan iznos koji mora ostati na deviznom računu do njegovog zatvaranja, a potom ga dobijate u okviru isplate.

Tarife navedene u tabeli se odnose na prenos sredstava u okviru banke. Postoji i varijanta prenosa sredstava sa računa u jednoj poslovnoj banci na račun u drugoj poslovnoj banci, ali je ovakva transakcija značajno skuplja i ne preporučujemo Vam da je obavljate. Naime, jeftinije ćete proći čak i ako platite manju naknadu za otvaranje računa u istoj banci nego ukoliko vršite prenos sredstava na račun u drugoj banci, jer je to transakcija koja košta isto kao i slanje novca u inostranstvo.

Ne manje važan je podatak da neke banke ne naplaćuju navedene provizije ukoliko se prenos sredstava vrši iz stambenog kredita koji je odobrila baš ta banka. Zbog toga je izuzetno bitno da se pre izvršenja transakcije raspitate da li se naknada za izvršen transfer sredstava naplaćuje posebno ili su troškovi uključeni u redovne troškove odobravanja kredita. Čak i ako se naplaćuje ova transakcija, obično je ona uračunata u efektivnu kamatnu stopu, ali ovo uvek proverite sa bankarskim službenikom.

Kao što se iz navedenih tarifa može primetiti, one su veoma različite od banke do banke i mogu biti značajno veće ili manje zavisno od iznosa koji se transferiše.

Najpovoljnije uslove (transfer bez naknade) daju OTP banka i KBC banka, s tim što u ovoj drugoj sredstva moraju biti na računu minimalno 30 dana kako bi se ostvarilo pravo na prenos bez provizije. Tokom obavljanja transakcije može Vam biti naplaćena naknada banke za otvaranje ili zatvaranje računa, kao i zahtev za minimumom sredstava do zatvaranja računa.

Kada su u pitanju konkretni iznosi, na primer, za kupovinu i plaćanje nekretnine od 50.000 € najmanju tarifu će Vam naplatiti Alpha, Erste, Piraeus, Procredit i Volks banka. Još jednom napominjemo da u ovim tarifama nisu uračunati prateći troškovi otvaranja, zatvaranja i održavanja računa, koje pojedine banke naplaćuju (na primer, Procredit banka naplaćuje 150 dinara za otvaranje deviznog računa).

Na kraju, skrećemo Vam pažnju da su tarife banaka promenljive i zbog toga uvek pre obavljanja određene transakcije proverite naknadu koju banka naplaćuje za istu, kako ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja. U skladu sa preporukama Narodne banke Srbije, ovo je Vaše pravo, a dužnost bankarskog službenika je da Vam navede tačne i potpune informacije o tarifi koja će biti naplaćena za određenu uslugu banke.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana