Više kamatne stope tokom nedelje štednje u bankama

03.11.2008

Istraživanja izvor: Kamatica
Pogledajte ponudu za aktuelnu NEDELJU ŠTEDNJE 2010

 

Kamatne stope na položene uloge od banke do banke kretale su se, zavisno od roka oročenja, od 3,25 odsto na tri meseca do 8,50 odsto na godinu dana. Kao rezultat sve manje izvora novca van zemlje poslovne banke su se okrenule izvorima u Srbiji i samim tim poboljšale ponude u vidu kamata na položena sredstva u banci.

U ovom mesecu je veći broj banaka podigao svoje ponude za oročena dinarska i devizna sredstva:
 
* Komercijalna banka na položene oročene depozite daje do 8,5% za oročenja na 36 meseci, a na dinarsku štednju do 16%.
 
* AIK banka je u susret nedelji štednje povećala svoje kamatne stope do 9% za devizna sredstva i 15,5% za dinarska sredstva oročena na godinu dana.
 
* Alpha banka je klijentima ponudila kamatu od 8,40% za oročena devizna sredstva u evrima na sedam meseci i 15,51% na dinarska sredstva oročena na godinu dana.
 
* Procredit banka je ponudila do 31.10.2008. godine kamatnu stopu od 15% na oročena dinarska sredstva na 6 meseci.

* Banca Intesa na devizne uloge oročene na godinu dana daje 7,5% do 8% zavisno od visine uloga i 14% za dinarske uloge oročene na godinu dana.
 
* Metals banka  je na dečiju štednju, oročenu na 12 meseci, za evre ponudila kamatnu stopu od 11 %, dok je za punoletne građane ponuđeno 8,5%. Na dinarsku štednju ova banka nudi kamatne stope do 16,77%.
 
* Eurobank EFG nudi kamatne stope do 9,5% za štedne uloge oročene na 4 i 6 meseci. Efektivna kamatna stopa od 9,5 odsto važi za iznose preko 1,000 evra.

* Hypo-Alpe-Adria banka svojim štedišama odobrava kamatu do 8,5 odsto.

* Rajfajzen banka nudi 8% na devizna sredstva oročena na godinu dana, a na dinarska sredstva 11% na isti period oročenja. Ova banka nudi i stepenastu štednju, kod koje se za svaki mesec posebno određuje visina kamatne stope i veća je svakog sledećeg meseca u kome je štednja oročena. Navedeni uslovi stupili su na snagu 24.10. i važe do 30.11.2008. godine.

* Erste banka, odobrava kamate od sedam do 8,5 odsto, a na dinarske uloge do 13,3%.
 
* Privredna banka Beograd je ponudila štedišama kamatnu stopu do 9,5% godišnje za deviznu štednju u evrima.
 
* Univerzal banka je izašla sa ponudom od 9% kamatne stope na deviznu štednju oročenu na šest i više meseci. Kada je u pitanju dinarska štednja, ponuđene kamatne stope se kreću i do 15%.
 
* Agrobanka nudi 8,2-9% za oročenu deviznu štednju na godinu dana, a 16% na dinarska sredstva oročena na godinu dana.
 
* Srpska banka 8% za oročenu deviznu štednju na šest meseci, a 15,5% na dinarska sredstva oročena na isti period.
 
* Jubmes banka je za Nedelju štednje ponudila 9% za devizna sredstva u evrima i 16% za dinarska sredstva oročena na godinu dana.
 
* Volksbank nudi 9% za oročenja na 3 meseca, a 8% za oročenja na 6 meseci kod deviznih depozita.
 
* Vojvođanska banka nudi do 9,75% za oročena sredstva na 3 meseca, zavisno od visine uloga.
 
* KBC banka nudi kamatne stope do 8,5% za devizna sredstva i 13% za dinarske uloge.
 
OTP banka nudi kamatne stope do 8% za devizna sredstva i 13% za dinarske uloge.
 
Ono što morate imati na umu je da su promene kamatnih stopa moguće, posebno u danima pred i tokom Nedelje štednje. Prošlogodišnje iskustvo govori da su ponuđene kamatne stope menjane i tokom same Nedelje štednje.
NAPOMENA: Kamatne stope na kraće rokove oročenja i na neoročena sredstva najverovatnije neće biti obnovljene nakon isteka roka oročenja po istim kamatnim stopama!


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana