Nivoi kamatnih stopa na potrošačke kredite u regionu

20.10.2007

Istraživanja izvor: Portal kamatica

Tim sajta www.kamatica.com je sproveo istraživanje nivoa kamatnih stopa na potrošačke kredite u referentnim zemljama u okruženju i uporedio ih sa kamatnim stopama u našoj zemlji (Mađarska, Bugarska, Hrvatska i Srbija). Dobijeni su sledeći podaci:


Razlike u kamatnim stopama između zemalja su prvenstveno rezultat manjeg ili većeg uticaja centralne banke konkretne zemlje, u slučaju naše zemlje – Narodne banke Srbije.

Srbija ima vrlo strogu regulativu centralne banke na pojedine vrste kredita – posebno gotovinskih (keš kredita).
Najmanju regulaciju od strane centralne banke je do pre nekoliko godina imala Hrvatska. Ova vrlo povoljna situacija za poslovne banke je rezultirala ogromnom ekspanzijom svih vrsta kredita, ali i tragičnim rezultatom da je do danas blizu 200.000 žiranata u ovoj zemlji bilo prinuđeno da otplati bar neki deo kredita, koje su žirirali, zbog nemogućnosti korisnika kredita da to uradi.

Trenutno najmanju regulaciju od strane centralne banke ima Bugarska, u kojoj banke čak nisu obavezne ni da objavljuju kamatne stope po jedinstvenom sistemu efektivne kamatne stope. Međutim, uprkos tome, Bugarska nema najniže kamate na kredite u regionu, što je rezultat ogromne tražnje za kreditima u ovoj zemlji, a sa druge strane sve su veći problemi ove zemlje sa inflacijom i spoljnotrgovinskim deficitom.

Madjarska, sa relativno zasićenim tržištem potrošačkim kreditima, ali i prilično oštrom ekonomskom politikom i restrikcijama centralne banke, zauzima središnju poziciju na lestvici povoljnosti potrošačkih kredita.

Ostali faktori visine kamatnih stopa na potrošačke kredite su kreditni rejting zemlje, ekonomsko-politička stabilnost i zasićenost tržišta.

Kamate na potrošačke kredite u zemljama u okruženju, nisu niže u odnosu na našu zemlju u razmerama u kojima su niže kamate na npr. gotovinske kredite. Najbitniji faktor ovakvog odnosa je tržišni mehanizam (u Srbiji je daleko manja tražnja za potrošačkim kreditima u odnosu na gotovinske kredite).

Posmatrajući uslove potrošačkih kredita može se uočiti veoma široka lepeza ovih vrsta kredita. Razlikuju se po rokovima dospeća, po iznosima koje banke nude, različitim dužinama grejs perioda i namenama kredita. Posebna vrsta namenskih kredita su kod nas popularno nazvani „krediti na licu mesta“ ili „web krediti“, koji se daju u samim trgovinskim objektima. Zahvaljujući ugovorima koje banke imaju sa konkretnim prodavcem, često su uslovi ovih kredita povoljniji od drugih vrsta potrošačkih kredita.

Ono što je karakteristično za sve posmatrane zemlje su ogromne razlike u visini kamatnih stopa medju pojedinim bankama. Iz ovoga sledi i glavni savet građanima – dobro se raspitajte oko uslova kredita kod svih banaka i izaberite onaj kredit koji nudi prihvatljive uslove za Vas.

Poređenja radi, kamate na potrošačke kredite u razvijenijim zemljama EU su oko 8.5%.

Istraživanje objavljeno u vestima B92 21.10.2007 i na sajtu B92.

Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana