Pojašnjenja u vezi ukidanja poreza na kamatu od štednje

10.02.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

U Skupštini Srbije je usvojen Zakon kojim se privremeno, do kraja 2009. godine, ukidaju porezi po osnovu prihoda od kapitala. Deo koji interesuje najveći broj građana je, svakako, porez na ostvarenu kamatu od devizne štednje.

Posle najavljenih mera pokrenuta je javna rasprava između poslovnih banaka i Ministarstva finansija o tome na koje kamate će biti ukinut porez. Prva verzija Ministarstva je podrazumevala ukidanje poreza isključivo na kamate ostvarene u 2009. godini. Iako možda najpravičnija, ova verzija nije bila odobravana od strane poslovnih banaka, koje su ukazivale na nemogućnost i nepraktičnost takvog obračuna u njihovim sistemima. U skladu sa tim, odluka je korigovana na taj način da se država odriče poreza na sve kamate koje se pripisuju tokom 2009. godine.
 
Ovakva odluka će neke građane obići, a nekima će doneti verovatno neočekivanu korist. Naime, svi ulozi oročeni posle januara 2006. godine na 36 meseci, posle januara 2007. godine na 24 meseca i posle januara 2008. godine na minimalno 12 meseci, kao i oni posle juna 2008. na 6-12 meseci, odnosno od novembra 2008. na 3-12 meseci će biti oslobođeni plaćanja poreza na ostvarenu kamatu. U ovu grupu spadaju i svi avista ulozi (po viđenju), za koje se kamata obračunava poslednjeg dana u godini. Sa druge strane, ulozi oročeni posle januara 2007. godine na 36 meseci i posle januara 2008. godine na 24 meseca verovatno neće biti oslobođeni poreza pri roku dospeća. U ovu drugu grupu spadaju i svi ulozi oročeni u 2009. godini na 12 i više meseci, kao i kratkoročni ulozi koji ne dospevaju tokom 2009. godine. Za ovu drugu grupu kažemo verovatno iz razloga što je Ministarka finansija, Diana Dragutinović, najavila mogućnost da mera oslobađanja od oporezivanja bude po potrebi produžena i u 2010. godini. Sa druge strane, sekretar istog ministarstva je najavio mogućnost da tokom 2010. godine porez bude ponovo vraćen, ali u visini 10%, što je upola manje nego do sada.
 
Kao reakcija na donete mere, reagovale su i neke poslovne banke, koje nude svojim štedišama nekonvencionalne pakete štednje do poslednjeg dana u godini po stimulativnim kamatama. Do sada ni jedna banka nije spustila ponudu u vidu visine kamatne stope na položene devizne depozite, tako da sva kratkoročna oročenja za sada Vam mogu sada doneti i do 20% veće kamate na položena sredstva u bankama. Ovo posebno dolazi do izražaja, imajući u vidu vrlo visoke kamatne stope koje banke nude na položena devizna sredstva. 
 
Na kraju, ukoliko imate sredstva u bankama koja niste oročili, a nemate potrebe za njihovom neograničenom dostupnošću u ovoj godini ili ukoliko već niste položili svoju ušteđevinu u banke, mi Vam isto preporučujemo i to uz oročenja na kratke rokove (sa dospećem do kraja 2009. godine), jer je ovo prilika koja se retko pruža i koju treba iskoristiti.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana