Mere za prevazilaženje krize

Objavljeno: 05.07.2010


Novosti iz banaka izvor: Eurobank EFG

Na Godišnjoj skupštini akcionara Eurobank EFG Grupe raspravljano je na koji način je moguće prevazići krizu, kao i koje mere i postupke je potrebno primeniti. Generalni direktor Eurobank EFG, g. Nikolas Nanopulos (Nicholas Nanopoulos) istakao je da Grčka ekonomija mora što pre da se vrati na put pozitivnog rasta, kao i da je neophodno ponovo uspostaviti poverenje, adekvatne uslove likvidnosti i kamatnih stopa, kako bi se unapredila poslovna i investiciona klima.

’’Prema našim analizama, kada mere iz Memoranduma budu u potpunosti sprovedene, stvoriće se uslovi ne samo za praćenje posvećenosti zemlje smanjenju budžetskog deficita, već i za pozitivna iznenađenja u odnosu na definisane fiskalne ciljeve’’, naglasio je Nanopulos, dodajući da gubitak poverenja građana u budući razvoj zemlje vodi ka smanjenju depozita, nedostatku likvidnosti i skupljoj ceni novca u celoj privredi. „Istovremeno, ograničenje veličine i administrativnog opterećenja javnog sektora i borba protiv posledica, u kombinaciji sa stimulisanjem privatne inicijative, pružiće nov zamajac grčkoj privredi. Naravno, da bi se sve ovo postiglo, ne sme da dođe do neosnovanih reagovanja koje sprečavaju razvoj preduzetništva i pogoršavaju investicionu klimu“, objašnjava g. Nanopulos.

Kao što je g. Nanopulos naglasio, moguće je prevazići krizu. Za to je potreban niz povezanih mera i postupaka.

• Prvo, puna primena odrednica Memoranduma, i u pogledu fiskalnih korekcija i u pogledu strukturnih promena i reformi koje će unaprediti konkurentnost grčke ekonomije.
• Drugo, vraćanje poverenja u stabilnost i budući razvoj grčke ekonomije, kao i u narušeni međunarodni kredibilitet zemlje, što će grčkoj Vladi omogućiti pristup međunarodnim tržištima iznova.
• Treće, stimulisanje preduzetništva i ponovno pokretanje procesa razvoja kroz novi, moderan model razvoja koji će uvećati zaposlenost i prosperitet.
• Četvrto, nesmetan pristup grčkog bankarskog sistema međunarodnim tržištima pod konkurentnim uslovima, i njegova dalja aktivacija u cilju podrške razvoju i perspektivi grčke ekonomije.

Pored toga, generalni direktor Eurobank EFG istakao je da fiskalna konsolidacija i strukturne promene treba da se sprovode zajedno sa promocijom sveobuhvatne strategije razvoja u skladu sa trenutnim uslovima. ’’Od proleća 2009. Eurobank EFG je javno govorila o glavnim pitanjima razvoja grčke ekonomije. Na vreme smo naglašavali potrebu da se uspostavi novi model održivog razvoja koji unapređuje produktivnost, konkurentnost i zaposlenost. Ovaj novi model razvoja treba da bude usmeren ka otvorenosti, izvozu i širenju domaće proizvodne baze, uz istovremeno poboljšanje kvaliteta proizvodnje i podsticanja investicija. Moramo da uspostavimo konkurentnu i otvorenu ekonomiju usmerenu ka znanju i kvalitetu, koja može da iskoristi svoje značajne razvojne rezerve i stvori jaku konkurentsku prednost, predvođena modernim i dinamičnim privatnim sektorom’’ , rekao je g. Nikolas Nanopulos.


Prema rečima g. Nanopulosa, zahvaljujući ovim naporima, bankarski sistem može i treba da služi kao stabilizujući faktor i katalizator podrške i razvoja. ’’Grčke banke su doživele samo sekundardne posledice svetske finansijske krize, jer nisu imale toksične proizvode i investicije sa visokim rizikom, i prevazišle su te poteškoće bez većih problema. Grčke banke imaju najviše pokazatelje adekvatnosti kapitala u Evropi, dok je odnos kredita i depozita, koji odražava njihovu likvidnost, zdraviji nego u mnogim zemljama, uključujući Španiju, Portugaliju i Italiju, Francusku i Irsku, gde je očigledno da su banke u mnogo težem položaju nego u Grčkoj. Pored toga, za razliku od javnog sektora, privatni sektor ima jednu od najnižih stopa zaduženosti u Evropi. U isto vreme, imajući na umu da je finansijska stabilnost jedna od tri stuba Mehanizma podrške, preduzete su posebne inicijative da bi se dodatno zaštitio naš bankarski sistem, kao što je Fond za finansijsku stabilnost i mere Evropske centralne banke, koji pružaju efektnu bezbednost.’’


Analizirajući poslovanje Eurobank EFG u 2009, g. Nanopulos je istakao da je prirodno što je izuzetno nepovoljna klima u 2009. godini uticala na rezultate bankarskih grupacija, uključujući i Eurobank EFG. ’’Naša Grupa je, međutim, dokazala izuzetnu otpornost, fleksibilnost i efikasnost u zaštiti svog poslovanja, poboljšanja likvidnosti, uvećanja prihoda pre rezervisanja i uspešnog upravljanja rizikom. Na taj način smo zadržali svoju poziciju i pozitivan učinak, uz zadovoljavajuću profitabilnost i dalje poboljšanje adekvatnosti kapitala i likvidnosti.’’


Generalni direktor Grupe je govorio o prioritetima Eurobank EFG u ovoj godini, napominjući da će banka nastaviti da prati tekuću situaciju i zahteve

Skupština akcionara je potvrdila izbor novog Upravnog odbora i imenovanje dva nezavisna neizvršna člana Odbora. Usvojen je predlog Odbora za izbor g. Eftimiosa Hristodulua (Efthimios Christodoulou) na mesto neizvršnog predsednika Upravnog odbora. G. Atanasios I. Martinos (Athanasios I. Martinos) i g. Dimitrios T. Papaleksopulos (Dimitrios T. Papalexopoulos) izabrani su za nove članove Odbora umesto g. Lazarosa Efraimoglua (Lazaros Efraimoglou) i Antoniosa Bibasa. Prestali članovi Odbora su reizabrani. Skupština je takođe potvrdila imenovanje g. Dimitriosa Georgucosa (Dimitrios Georgoutsos) kao predstavnika grčke države.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana