Zvanični kurs Evra za dan 21.06.21. :: 117.5730 rsd
Tekst objavljen: 18.05.2021 14:55        


Otpadne vode predstavljaju tokove koji se javljaju u gotovo svim delatnostima i objektima. Najčešće, odlazne vode se kategorizuju kao procesne, atmosferske, sive, i komunalne iz privatnih poseda

Kako da unapredite svoj biznis sa pouzdanim sistemom za prečišćavanje vode?


Upravljanje otpadnim vodama podrazumeva odvodne instalacije, zatim mehanizme za prečišćavanje, kao i postupak vraćanja čistih tečnosti i odvajanje ulja i maziva od ostatka vode. Bitno je istaći da je prečišćavanje vode efikasan način da se regulišu procesni tokovi, kao i da se vodi računa o posledicama svog rada, što se označava i odgovornom pristupu poslovanju. Eksternalije, odnosno posledice delatnosti često mogu imati i ne tako pozitivan karakter, kada dolazi do zagađenja životne sredine. Svaki poslovni subjekt treba da bude upoznat o značaju koji donosi čak i minimalna zaštita okruženja i briga o mogućim negativnim efektima sopstvenih aktivnosti i delatnosti na prirodu.

Briga o okruženju jedan je od osnovnih postulata poslovanja najvećeg broja poslovnih subjekata, zbog čega je danas imperativ odgovoran pristup prema okolini i ulaganje novca radi maksimalne zaštite životne sredine. Prečišćavanje voda je inovacija kojom se bave stručna preduzeća, koja razvijaju čitave sisteme za odvajanje otpadnih od recirkulisanih voda, kao i sprečavaju odvođenje zagađenih čestica u okruženje. Zahvaljujući savremenom sistemu za prečišćavanje vode, koje podrazumeva i separatore za odvajanje ulja i maziva, kao i mehanizam zadržavanja i povratka vode u redovno poslovanje, omogućena je efikasna zaštita životne sredine, a bez prestanka kontinuirane proizvodnje. Istovremeno, moderni sistemi za prečišćavanje voda su veoma ekonomični, jer štede novac i omogućavaju višestruku upotrebu istih tokova, iznova i iznova.

Ekonomičnost je važna karakteristika svake opreme

Osnovni principi koji pokazuju uspešnost preduzeća jesu produktivnost, rentabilnost i ekonomičnost. Posmatrajući njihovo značenje i veliki značaj za obavljanje delatnosti na način koji donosi profit, veoma je važno pojedinačno posvetiti pažnju realizaciji svih aktivnosti koji donose poštovanje i usklađenost sa navedenim principima. Dok produktivnost posmatra rezultate koje donosi rad kao sredstvo proizvodnje, ekonomičnost je sveobuhvatnija i pokazuje mnogo više rezultata i elemenata koji se ulažu. Velika je prednost ekonomična oprema, pa kada je tema prečišćavanje vode, tu je moguće stvoriti odlične uštede zahvaljujući procesima reciklaže i recirkulacije svih tokova.

Prema principu ekonomičnosti, mere se svi ostvareni rezultati koji podrazumevaju ulaganje ne samo radne snage, već i sredstava za rad – alata, uređaja i mašina, kao i predmeta rada – materijala na koje se deluje sredstvima za rad kako bi nastao novi proizvod ili realizovala usluga. Veoma je važno da resursi proizvodnje budu ekonomični i da donesu potrebne uštede u predviđenom vremenskom roku. Cilj je da se sva uložena sredstva minimalno troše u procesu proizvodnje, a da se ostvare maksimalno mogući rezultati. Ekonomičnost teži da se stvori što više prostora za racionalnu upotrebu svih dostupnih resursa, a da rezultati budu sve veći. Na taj način čak se ostvaruje delimično i princip produktivnosti i ekonomičnosti.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Prečišćavanje vode je ekonomično za svaku delatnost

Tehnologija koja obuhvata tretman i u okviru toga prečišćavanje otpadnih voda, veoma je ekonomično rešenje za svaku delatnost. Naime, protok vode u velikom broju industrija je svakodnevno i kontinuirano, što je istovremeno i skupo ukoliko se ne uvede odgovorno tretiranje otpadnih voda. To mogu biti procesne vode, zatim atmosferske padavine, upravljanje komunalnim tokovima i mnogim drugim tečnostima. U okviru različitih industrija – prehrambene, automobilske, drvne, građevinske, papirne, tekstilne, metalo-prerađivačke, grafičke, industrije nameštaja i mnogih drugih, prečišćavanje vode je ekonomičan način da se tretiraju svi odvodi tečnosti. Ne samo da je ekonomično, odgovorno i poželjno za zaštitu životne sredine, prečišćavanje otpadnih voda je zaista preko potrebno u današnjem vremenu.

Otpadne vode iz najvećeg broja industrija i proizvodnih pogona može uticati na kvalitet podzemnih tokova i svih kretanja voda, ulja, maziva i tečnosti. Zbog toga je veoma značajno povećati svest javnosti i poslovnih subjekata o značaju ulaganja u savremene sisteme za prečišćavanje vode. Društvena odgovornost počinje sa svestranom brigom o posledicama svog delovanja, a delatnosti upravo mogu imati snažno dejstvo na emitovanje otpadnih vodenih tokova u okruženje. Kako bi se to sprečilo, kreirana su raznovrsna kvalitetna postrojenja koja tretiraju otpadne vode i vrše potrebna razvrstavanja tipova tečnosti, prečišćavanje vode i sprečavanje pojave kontaminiranih površina. U zavisnosti od vrste delatnosti, sistem tretiranja otpadnih voda podrazumeva različita razvrstavanja tečnosti i materija. Na primer, ukoliko se radi o automobilskoj industriji ili benzinskim stanicama, vrši se odvajanje vode od ulja, maziva i masti. Sa druge strane, ako govorimo o prehrambenoj industriji, odvajaju se čvrste materije od vode iz različitih delatnosti – prerade mesa i ribe, pivare, mlekare, pravljenje sira i mnoge druge.

Sistem za prečišćavanje vode je ekonomičan iz više razloga. Prvenstveno, sprečava se mogućnost kažnjavanja poslovnih subjekata u slučaju obimnijih otpadnih tokova od granice dozvoljenih, što je propisano standardima i drugim pravilima. Prečišćavanje vode omogućava da se izvrši kvalitetno tretiranje otpadnih tokova, kao i da se izdvoji količina tečnosti koja se može ponovo iskoristiti. Za razliku od jednosmernih odvodnih kretanja vode koja podrazumeva izlaz iz procesa bez mogućnosti povratka, kada se zagađuje i životna sredina, prečišćavanje vode je ekonomično zbog moguće naknadne upotrebe tečnosti koja je pogodna za recirkulaciju.

Prečišćavanje vode ostvaruje se ulaganjem novca u kvalitetne i isključivo proverene sisteme, od poznatih distributera i proizvođača. Tada se, dugoročno posmatrano, ostvaruju različite uštede, koje inače ne bi bile dostupne u slučaju da prečišćavanje vode ne postoji. Tada, jednom iskorišćena voda ne može ponovo da se iskoristi, niti prečisti kako bi u obnovljenom obliku imala izlazni tok ka prirodi. Velika je prednost ukoliko se prečišćavanje vode uvede u sistem svih tokova proizvodnje i drugih procesa delatnosti. Na taj način se prečišćavaju svi odvodni tokovi – procesnih voda, ali i kanalizacije, komunalnih tečnosti i drugih predviđenih tokova. Kako je princip ekonomičnosti težnja da se uz minimalna ulaganja i iskorišćenost resursa ostvare što viši rezultati, važno je znati da prečišćavanje vode predstavlja značajan i neizostavan deo za ostvarenje poslovanja koje se bazira na uštedama, minimalizaciji troškova i sveukupno ekonomičnom obavljanju delatnosti.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
ekologija pr sadržaj prečišćavanje otpadnih voda otpadne vode

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana