Tekst objavljen: 08.05.2018 15:35        


Addiko Banka a.d. Beograd je u 2017. godini zabeležila pozitivan poslovni rezultat koji nakon oporezivanja iznosi 1,2 milijardi RSD. Poboljšani su finansijski pokazatelji u svim segmentima, ostvareno je profitabilno poslovanje i učvršćena stabilna pozicija na srpskom finansijskom i međubankarskom tržištu.

 Pozitivni godišnji rezultati Addiko banke

Nosioci rasta su bili kreditni proizvodi u domenu rada sa stanovništvom kao i u segmentu malih i srednjih preduzeća, a ostvaren je i značajan rast u domenu rada sa privredom. Prethodnu godinu je na nivou čitave Addiko Grupe obeležila uspešna digitalna transformacija, a Addiko Banka je i na srpskom tržištu prepoznata kao lider u inovacijama na polju digitalnog bankarstva, kroz atraktivan portfolio usluga i visok nivo kvaliteta e-banking i m-banking proizvoda.

„Uspeh smo ostvarili zahvaljujući konceptu straightforward bankarstva i pojednostavljivanju poslovnih procesa kroz sveobuhvatnu digitalizaciju, jasnu komunikaciju, jednostavne i direktne proizvode i usluge kojima izlazimo u susret svakodnevnim potrebama klijenata. Sa ponosom možemo istaći da smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat posle nekoliko godina i ponovo uspostavili trend profitabilnog poslovanja, sa ciljem da nadalje osnažujemo poziciju Addiko banke na srpskom tržištu, u okviru uspešnog poslovanja Addiko grupe u čitavom regionu“, izjavio je Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko banke.

Ukupna aktiva na kraju 2017. godine iznosila je 94,1 milijardu RSD. Ostvaren je rast učešća neto kredita i potraživanja od komitenata u ukupnoj aktivi na 65,49% kao rezultat strateškog usmerenja na plasmane stanovništvu i privredi. Ukupan iznos neto kredita i potraživanja od komitenata porastao je za 1,2 milijarde RSD na 61,6 milijardi RSD uz značajnu izmenu strukture portfolija. U kreditiranju stanovništva ostvaren je rast od 61,41% u bruto iznosu gotovinskih kredita čiji portfolio je krajem godine iznosio 11,2 milijarde RSD. U kreditiranju pravnih lica usmerenje je bilo na kredite za obrtna sredstva čiji portfolio je do kraja godine porastao za bruto 653 miliona RSD na 25,3 milijarde RSD.

Značajan uticaj na kretanje kreditnog portfolija imalo je intenzivno rešavanje nasleđenih problematičnih plasmana čiji je ukupan iznos kroz prodaje, naplate i otpise potraživanja umanjen za skoro 40%, što se takođe pozitivno odrazilo i na finansijski rezultat zbog pada neto rashoda po osnovu obezvređenja plasmana za 1,5 milijardi RSD u odnosu na prošlu godinu. Promena strukture portfolija obezbedila je dobru osnovicu za pozitivan rezultat poslovanja koji je ostvaren kroz rast dobitka od kamata za 229 miliona RSD na 3,2 milijarde RSD i rast dobitka od naknada i provizija za 322 miliona RSD na 1,1 milijardu RSD, uz stabilnu bazu troškova i porast ostalih poslovnih prihoda od 714 miliona RSD. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na dan 31. decembra 2017. godine je 21,84%.

Unapređena je efikasnost poslovanja u radu sa stanovništvom i pravnim licima, a posebno se izdvajaju promene u procesu apliciranja za kredite koje su dale odlične rezultate. Nastavljen je proces optimizacije proizvoda, sa fokusom na gotovinskim kreditima čiji su osnovne prednosti jednostavna komunikacija sa klijentima i brzina obrade zahteva koja je skraćena na svega deset minuta. U segmentu poslovanja sa pravnim licima pokrenuta je nova e-banking platforma.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Addiko banka banka poslovni rezultati

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana