Tekst objavljen: 27.05.2022 15:25        


Narodna banaka Srbije (NBS) donela je Odluku o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja na osnovu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prema kojoj osiguravajućim kompanijama zabranjuje da koriste podatke o polu osiguranika prilikom određivanju premije, od 31. decembra ove godine

NBS donela odluku: Jednak tretman oba pola u polisama osiguranja


Ovom odlukom NBS (koja je doneta 12. maja ove godine) uređuje se način na koji se obezbeđuje jedinstvena primena pravila da osiguravajuća kompanija ne može da koristi faktor pola pri određivanju premija i naknada iz osiguranja koji dovodi do razlika u pojedinačnim premijama i naknadama.

Izvršni odbor NBS doneo je, dakle Odluku, prema kojoj suosiguravajuće kompanije dužne da prilikom zaključenja novog ugovora o osiguranju obezbede jednak tretman žena i muškaraca pri određivanju premijai naknada iz osiguranja.

"Jednak tretman žena i muškaraca u smislu ove odluke podrazumeva da faktor pola ne može da dovede do razlika u iznosima pojedinačnih premija i naknada iz osiguranja između žena i muškaraca.Troškovi koji se odnose na rizike u vezi sa trudnoćom, kao i materinstvom za vreme porodiljskog odsustva ne mogu da dovedu do razlika u premijama i naknadama između žena i muškaraca u novim ugovorima o osiguranju", piše u tom dokumentu.

U procesu pristupanja Evropskoj uniji, još jedan propis u Srbiji je nedavno usklađen sa evropskom regulativom - Odluka NBS o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja, kaže Branko Pavlović, predsednik Udruženja aktuara Srbije i član Izvršnog odbora Globos osiguranja.

"Stotinama godina unazad, osiguravajuće kompanije su koristile informaciju o polu za određivanje premije, prvenstveno u životnom i zdravstvenom osiguranju. Cilj osiguravajućih kompanija je bio da svakom osiguraniku naplate odgovarajuću premiju u skladu sa njegovim rizikom. Kao što je poznato, žene u proseku žive duže nekoliko godina od muškaraca. Od 31.12.2022. godine, zbog unapređenja rodne ravnopravnosti, osiguravajućim kompanijama je zabranjeno da koriste podatke o polu osiguranika pri određivanju premije odnosno osigurane sume", kaže Branko Pavlović za Novu ekonomiju.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


U Srbiji je očekivani životni vek žena oko 79 godina, dok je kod muškaraca oko 74 godine, kaže Pavlović.

"Očigledno, verovatnoća smrtnosti muškarca sa istom starošću je veća nego kod žene, tako da jeza istu osiguranu sumu, premija za žene bila manja. S druge strane mlade žene u proseku troše više novca iz zdravstvenog osiguranja, naročito tokom trudnoće. Zbog toga su premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za mlade žene skoro dvostruko veće nego za muškarcesa istom sumom osiguranja", ukazuje Pavlović.

U skladu sa novim trendovima u razvijenim zapadnim zemljama, kako kaže, to više neće biti moguće.

"Muškarci i žene iste starosti moraju imati istu premiju, a moguća trudnoća ne sme uticati na iznos premije osiguranja", kaže Pavlović.

Zanimljivo je da faktor pola ipak i dalje može da se koristi u delatnosti osiguranja kod kolektivnih osiguranja, obračuna tehničkih rezervi, testiranja adekvatnosti tarifa, internih obračuna rizika u vezi upravljanja solventnošću, obračuna premije reosiguranja, marketinških aktivnosti i formiranja ponude samo za jedan pol za karakteristične rizike kao što su bolesti materice ili prostate, ukazuje Pavlović.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
branko pavlović globos osiguranje Narodna banka Srbije polisa osiguranja osiguranje pol osiguranika

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana