Tekst objavljen: 01.08.2014 12:00        


Tokom prvog kvartala 2014. godine, došlo je do blagog rasta iznosa bruto problematičnih kredita, koji na kraju prvog kvartala 2014. godine iznose 403,4 mlrd dinara, odnosno 2,0% više nego na kraju četvrtog kvartala 2013. godine.

Nivo problematičnih kredita nastavlja blago da raste

Kod dominantne kategorije – sektora privrede (privredna društva i javna preduzeća) dolazi do blagog povećanja pokazatelja NPL-a delimično i pod uticajem pada kreditne aktivnosti , koji je sada 26,5%.

Problematični krediti fizičkih lica

Problematični krediti fizičkih lica iskazuju nivo značajno ispod proseka ukupnog portfolija i na kraju T1 2014. godine imaju bruto NPL pokazatelj od 10,95%. Dominantan udeo u ukupnom NPL-u fizičkih lica nastaje po osnovu kredita za stambenu izgradnju koji na kraju T1 2014. godine doprinose ukupnom NPL-u fizičkih lica sa 29,8%, uz udeo od 47,2% u ukupnoj bruto kreditnoj aktivnosti fizičkim licima. Uz dominantan udeo kategorije kredita za stambenu izgradnju u ukupnom NPL-u fizičkih lica, značajan doprinos imaju i gotovinski krediti, koji učestvuju sa 25,7%, pa je kumulativno učešće ove dve najveće kategorije u ukupnim NPL kreditima fizičkih lica 55,6%, dok je učešće ove dve kategorije u ukupnoj bruto kreditnoj aktivnosti prema fizičkim licima 73,1%.
Sektor stanovništva je znatno ispod proseka NPL-a i tokom T1 2014. godine je ostao na relativno bezbednom nivou od 9,6%, piše u izveštaju NBS o poslovanju banaka za prvi kvartal ove godine.

Ostali sektori koji uključuju i lica u stečaju osim banaka i dalje iskazuje najviši nivo problematičnih kredita sa NPL pokazateljem na nivou od 35,4%. Aktivnosti banaka po osnovu ustupanja dospelih potraživanja licima van finansijskog sektora tokom T1 2014.godine rezultirale su izmeštanjem dodatnih 3,6 mlrd dinara – po isključenju međubankarskih prenosa.

Sposobnost bankarskog sektora da apsorbuje potencijalne rizike po osnovu trenutnog nivoa NPL-a je i tokom T1 2014. godine ostala na izuzetno stabilnom nivou. Na kraju T1 2014. godine nivo bruto problematičnih kredita pokriven je regulatornim rezervisanjima za bilansne izloženosti u iznosu 114,3%, a računovodstvenim ispravkama vrednosti po MRS- ima 55,2%.

Na tromesečnom nivou nije došlo do značajne promene nivoa bruto problematičnih kredita privrednih društava (u nominalnom iznosu povećani su za 2,6%).

Ukupno posmatrano, nivo bruto NPL privrednih društava je za 6,2 mlrd dinara veći u odnosu na kraj godine, s tim što treba imati u vidu izmeštanje dela NPL-a do kojeg je došlo oduzimanjem dozvole za rad Univerzal banci A.D. Beograd tokom januara 2014. godine.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
nenaplativost kredita nenaplativa potraživanja nenaplativi krediti kašnjenje u otplati kredita kašnjenje u otplati bankarski sektor bankarsko tržište banke

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana