Tekst objavljen: 22.08.2023 15:45        


Turističke agencije biće u obavezi da sve svoje podatke o poslovanju unose u Centralni informacioni sisitem (CIS), najavila je danas pomoćnica ministra turizma Dunja Đenić

Nova obaveza turističkih agencija od oktobra: Uz garanciju o putovanju dobijate i verifikacioni kod


Cilj uvođenja ovog sistema je da se una­pre­di­ si­stem za­šti­te gra­đa­na od even­tu­al­nih zlo­u­po­tre­ba u ra­du po­je­di­nih tu­ri­stič­kih agen­ci­ja, rekla je Đenićeva za Tanjug i dodala da će to biti jedini instrument putem koga će se izdavati potvrde o garanciji putovanja.

Objasnila je da će modul "turističke agencije" predstavljati jedinstveno mesto vođenja evidencija svih turističkih agencija, a evidencijom prodatih turističkih putovanja kroz modul će se pratiti visina prometa turističkih agencija, zagarantovana pribavljenim iznosom garancije putovanja.

"Dobićemo dobru bazu podataka sa jasnim uvidom u određeni način poslovanja agencija, a kada to kažem mi nećemo pratiti finansijske tokove jer nam to nije u nadležnosti. Pratićemo i propisaćemo obavezu da svaka turistička agencija evidentira neophodne ugovore - ugovore o posredovanju, jer da bi jedan posrednik mogao da prodaje ugovore, odnosno putovanja organizatora, mora imati potpisane ugovore o posredovanju i mora imati evidentirane ugovore u CIS sistem", rekla je ona.

Takođe, moraće da evidentira i ugovore sa trećim licima koji su pružaoci usluga i na kraju prodate ugovore o turističkim putovanjima, dodala je Đenićeva.

"Turistička inspekcija imaćeuvid u svaki ugovor o putovanju"

Ponovila je da će na ovaj način biti jedino moguće izdavanje potvrda o garanciji putovanja, koje su neohodan uslov za obeštećene putnika u kritičnim situacijama.

"Imaćemo na jednom mestu, pre svega, jako dobru bazu podataka kada govorimo o organizatorima i posrednicima, a sa druge strane propisanu obavezu određene vrste evidencije, koju već sad zakon propisuje da se vodi u elektronskoj ili papirnoj formi. Međutim, sada će isključivo biti obaveza da se vodi u CIS-u", dodala je ona.

Đenićeva je rekla da će na taj način turistička inspekcija imati uvid u svaki ugovor o putovanju, a i svaki putnik će uz garanciju o putovanju dobijati verifikacioni kod.

"Putem koda putnik će moći da proveri sve podatke sa date potvrde i da se uveri da je agencija izdala validan ugovor. Što se tiče samog koda, možda je još rano da pričamo o detaljima, ali je planirano da sistem bude pušten u rad početkom oktobra i od tog momentasve agencije će biti u obavezi da sve ugovore i prodate aranžmane unose u taj sistem", rekla je Đenićeva za Tanjug.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


Svakom putniku će kao i do sada agencija morati da preda ugovor o putovanju i garanciju putovanja, rekla je ona i dodala da će jedina razlika biti u tome što će ta garancija imati određeni verifikacioni kod sačinjen od brojeva i slova koji će biti jedinstven i putem kog će svaki putnik odlaskom na sajt ministarstva u posebnom delu moći da unese kod i dobije sve informacije o organizatoru i o samom putovanju.

Kako je rekla, CIS postoji i modul je završen, a od početka septembra će biti sprovedene obuke za sve organizatore putovanja i posrednike.

Ona je podsetila novi projekat za evidenciju predstavljen u januaru ove godine.

Ovaj sistem će, takođe, omogućiti da se u svakom trenutku zna tačan broj turista na nekom odredištu, koji su putovanje uplatili preko agencija, navela je ona, osvrnuvši se na požare koji su se desili u Grčkoj kada je bilo važno da znamo da li ima naših građana u područjima zahvaćenim požarima.

Đenićeva je dodala da što se tiče Zakona o turizmu i izmenama, one su planirane za 2025. godinu, ali ne u svim oblastima.

"Kada se govori o uslovima za poslovanje, bilo da je reč o organizatorima ili posrednicima, mislimo da je zakon precizno uređen i da nema potrebe za menjanjem. Što se tiče dela zakona o izdavanju licenci i garancija, mislim da ni on neće biti menjani, bar u nekom narednom periodu", dodala je ona.

Od 1.126 turističkih agencija, oko 800 subagenata

Đenićeva je objasnila i razliku između organizatora putovanja i posrednika, to jest subagenta i dodala da je obaveza organizatora u odnosu na posrednika da ima propisanu licencu.

"Da bi dobio licencu odnosno, prilkom podnošenja zahteva za izdavanje licence Registru turizma, koja se izdaje na tri godine, neophodno je da zadovolji neke osnovne zakonom propisane uslove. To je da poseduje garanciju putovanja koja je neophodna za putnika da bi zadovoljionepravilnost i troškove koje bi mogli nastati, određeni depozit i određene kadrovske strukture. Potrebno je da jedno lice kao rukovidilac bude stalno zaposleno", dodala je ona.

Licencu može da dobije privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik.

"Ne može se izdati licenca, ukoliko je doneto dva puta u godini rešenje o zabrani rada, ili je preduzeće ili lice u postupku likvidacije i stečaja", rekla je ona.

Kada govorimo posrednicima, Đenićeva je rekla da ne moraju da poseduju licencu, ali isto tako ne mogu da organizuju putovanja, već jedino da ih prodaju pod uslovima koje je taj organizator definisao ranije.

Đenićeva je dodala da pored upisa u Registar turizma, potrebno je da lice ili preduzetnik bude upisan i u Agenciji za privredne registre (APR).

Kako se zaštiti u slučaju zatvaranja turističkih agencija

Ukoliko se agencija ugasi, loše posluje, putnici mogu da svoja prava potraže na više načina, dodala je Đenićeva.

"Prvo, treba da se obrate turističkoj agenciji. Sistem podnošenja reklamacija je već dobro propisan Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o turizmu i govori o tome da svaki putnik usled nastanka nepravilnosti kada agencija prestaje sa radom može se pre svega obrati za naknadu u poslovnici, a ukoliko je agencija prestala sa radom onda može da se obrati turističkoj inspekciji podnošenjem prijave putem mejla ili lično u Ministarstvu turizma", rekla je ona.

Inspekcija tada izlazi na teren i utvrđuje nepravilnosti.

Đenićeva objašnjava da inspekcija nema nadležnost da naloži agenciji povraćaj novca i da u takvoj situaciji putnik treba da se obrati sudu.

"Ukoliko je došlo do stečaja ili bankrotstva, novac se može nadomesti izstečajne mase, ali kada govorimo o organizatorima putovanja, za to i služi garancija o putovanju, da se mogu obeštetiti putnici važećim garancijama o putovanju", istakla je ona.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
oktobar turističke agencije dunja đenić verifikacioni kod

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana