Tekst objavljen: 22.12.2014 10:56        


Pre podnošenja zahteva banci za dobijanje kredita treba proveriti sledeće:

O čemu treba da vodite računa prilikom uzimanja kredita

- Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS-a;

Naknade koje su uključene u obračun EKS-a, izuzev nominalne kamatne stope, plaćate banci uglavnom u periodu do odobravanja kredita, odnosno zaključivanja – potpisivanja ugovora o kreditu;

- Da li je nominalna kamatna stopa fiksna ili promenjljiva;
- Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu;
- Utvrditi ukupan iznos kamata i naknada koje ćete platiti banci;
- Da li je i u kojoj valuti kredit indeksiran;
- Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, a koje prilikom vraćanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta – rate;

- Kakva sredstva obezbeđenja (hipoteka, zalog, menica ili sl.) su potrebna za dobijanje kredita i koliki su troškovi po osnovu dobijanja neophodne dokumentacije koju banka traži, kao što su troškovi: procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, troškovi upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;

- Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
- Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;

- Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga)

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
varijabilna kamatna stopa ineraktivna kamata fiksna kamatna stopa nks eks

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana