Tekst objavljen: 15.04.2018 13:01        


Zašto su tolike gužve, mogu li zahtevi građana za upis vlasništva brže da se rešavaju, moraju li da nastaju greške u rešenjima, kao i kako iskoreniti korupciju, neka su od pitanja koja tište građane Srbije koji imaju posla u katastru. Odgovore smo dobili direktno od Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu, a njih je dala Gordana Zorić, šef odseka za informisanje i saradnju RGZ.

Pitali smo katastar umesto vas

Kako građanin da se osigura i bude zaštićen da kad kupi stan koji je u izgradnji, neće biti doveden usituaciju, da investitor taj stan opet nekom proda?

- Najvažnije je da kupac tog stana prvo izvrši uvid u evidenciju zaključenih i overenih ugovora, koji vodi nadležni sud, kako bi se uverio da taj stan u izgradnji nije bio predmet prodaje. Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđa upis predbeležbe objekta i negovih posebnih delova (stanovi, garaže, poslovni prostori), kao i promena njihovih vlasnika, a na taj način biće zaštićeni kupci stanova u izgradnji, jer niko bez njihove saglasnosti neće moći da se upiše kao vlasnik, a potencijalni kupci će imati informaciju da li je stan već prodat.


Kada će notari direktno obaveštavati katastar o promenama vlasništva nad nepokretnosti?

- Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji je u skupštinskoj proceduri, doprineće uspostavljanju ažurnog katastra, jer se uvodi kao osnovni princip, upisa u katastar, princip oficijelnosti. Što znači da će se po njegovom usvajanju, upis obavljati po službenoj dužnosti. Javni beležnici imaće obavezu da od 1. jula ove godine, svaki ugovor o prometu nepokretnosti, koji overe a koji je osnov za upis u katastar, dostave službi za katastar nepokretnosti i to preko e-šaltera. Ostali imaoci javnih ovlašćenja i državni organi biće u obavezi da svoje odluke koje su osnov za upis, dostave elektronski službi za katastar od 1. novembra 2018. a sudovi od 1. januara 2020. U sprovođenju reformi Republički geodetski zavod prvi put je dobio podršku najviših predstavnika Vlade, premijerke Ane Brnabić i potpredsednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre Zorane Mihajlović. Reforme će biti omogućene usvajanjem navedenog predloga Zakona o postupku upisa u katastar kao i Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.


Često se može čuti da se upisi u katastar mogu daseubrzati uz pomoć "koverte"? Šta RGZ preduzima poovom pitanju?

Eventualne pokušaje korupcije građani bi trebalo da prijave tužilaštvu. U cilju povećanja poverenja u rad RGZ-a preduzete su preventivne mere. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković od 2015. do danas uveo je veći broj sistemskih antikoruptivnih mera. Jedna od prvih bila je rotacija načelnika službi sa ciljem da se promeni sredina u kojoj rade, jer na taj način ostvarena je nova radna energija između zaposlenih službenika i načelnika. Kasnije takođe, sporedena je i rotacija šefova pravnih službi u katastrima nepokretnosti u lokalnim kancelarijama. RGZ je prvi državni organ u kome je primenjena i metodologija "8D" ova metoda je inače potekla iz velikih korporacija, čija je namena da analizira radne procese, kao i da ukloni uočene nepravilnosti.


Može li da se desi da dokument nestane ili da se "zagubi"?

- Najnovija sistemska promena koja je uvedena u službama za katastar nepokretnosti započeta je krajem decembra 2017. godine, uvođenjem dokument menadžment sistema, uz podršku Svetske banke, u svim službama za katastar nepokrenosti u Beogradu, a sada se primenjuje i u drugim službama za katastar nepokretnosti. U ovom trenutku, dokument menadžement sistem uveden je u više od 80 službi RGZ-a i takođe doprinosi u sprečavanju svake mogućnosti za korupciju. Ovaj sistem podrazumeva da se po prijemu dokumentacija koju stranka preda uz zahtev, odmah skenira i formira se elektronski predmet. Papirna dokumentacija ostaje u prijemnoj kancelariji, a svi službenici katastra koji rade na rešavanju predmeta, a to su načelnik službe, šefovi pravne i geodetske službe i referenti, predmetu pristupaju i vrše obradu elektronski. Sistem omogućuva da se na centralnom nivou može proveriti ko je sve pristupio predmetu i na taj način se lako može uvideti ukoliko je predmetu pristupio neko ko nije ovlašćen. Ovako se sprečava svaka mogućnost da se predmet slučajno zaboravi u fioci ili da nestane neki dokument.


Kome građani mogu da se obrate ukoliko iz bilo kog razloga nisu zadovoljni radom službenika katastra?

- Direktor RGZ Borko Drašković, formirao je tim službenika RGZ-a u sedištu zavoda, koji u roku od tri dana odgovaraju na elektronski dostavljene primedbe građana putem web sajta www.rgz.gov.rs na rad službi za katastar.


Zašto su u nekim filijalama velike gužve,kao što je slučaj u Službiza katastar u 27. marta?

- U Beogradu i Novom Sadu veći je promet nepokretnosti pa je samim tim veći broj zahteva za upis u katastar nepokretnosti i prava na njima, kao i za upis zabeležbi, tereta, hipoteka. Tako je u prijemnoj kancelariji u Ulici 27. Marta u Beogradu, gde je smešteno 11 šaltera za četiri Službe za katastar nepokretnosti koje pokrivaju područja Rakovice, Palilule, Voždovca i Zvezdare, jedinstven je red, pa se stvara privid da je gužva veća nego što jeste. Osim toga putem veb sajta na linku info centra moguće je obaviti e-zakazivanje za predaju dokumentaciju na šalterima RGZ ili za prijem kod nekog od službenika katastra radi evenutalnih razrešenja ili nedoumica koja se odnose na predmet. Ova aplikacija takođe omogućava da građani iz svoje fotelje provere dokle se stiglo u rešavanju njihovog predmeta.


Moželi procedura da se menja, a ne da se na jednom šalteru preuzma zahtev, na drugim posleplati taksa, pa ponovomora da se stane u red dase preda zahtevsa uplatnicom?

- Obrasci zahteva mogu da se preuzmu i sa internet stranice RGZ. Sada ne postoji mogućnost da zaposleni prime uplate administrativnih taksi, a u toku je postupak da se direktno na šalteru, na POS terminalu omogući bezgotovinsko plaćanje. RGZ zajedno sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula je pilot projekat uvođenja POS terminala, kojim će biti omogućeno plaćanje karticama iz sistema Dina, Viza, Master i Mastro, i to na svim šalterima službi za katastar nepokretnosti u Beogradu.


Zašto su različite visine taksi za upis vlasništva na nepokretnosti?

- Za upis promene vlasnika nepokretnosti na osnovu jedne isprave potrebno je uplatiti taksu od pet hiljada dinara, a za svaku sledeću ispravu, kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na lice koje je upisano kao imalac prava, navedena taksa se uvećava za po 1.500 dinara. Tako na primer, ako se upis obavlja na osnovu jednog kupoprodajnog ugovora plaća se 5.000 dinara, a u sluačju da prodavac nije bio upisan u katastar kao vlasnik, a ima recimo rešenje o nasleđivanju nepokretnosti od osobe koje je upisana kao vlasnik, onda će morati da plati taksu od 6.500 dinara. Inače, pored ove takse, za svaki zahtev za upis plaća se i administrativna taksa od 310 dinara.


Zašto građaninmora da napiše molbu ako dobije rešenje sa greškom, umestoda službenik koji je grešku inačinio, to ispravi odmah?

Ako je službenik primetio grešku, po službenoj dužnosti pokreće postupak za njenu ispravku. Međutim, dešava se ponekad da službenici ne uoče grešku, a građanin je po prijemu rešenja uvidi. U tom slučaju, potrebno da podnese zahtev za ispravku greške radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Takse se u takvim situacijama ne naplaćuju.


Dali je potrebno i do dve nedelje da se ispravi greška i izda novo rešenje?

- Razlog je taj što službenici moraju da poštuju redosled podnošenja zahteva, prilikom njihovog rešavanja.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Republički geodetski zavod procedura redovi elektronski šalter upis u katastar katastar

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana