Zvanični kurs Evra za dan 10.05.21. :: 117.5807 rsd
Tekst objavljen: 30.11.2018 14:57        


Vlasnici čija imovina nije upisana u katastar, neće moći da prodaju svoje objekte - vest je koja se nedavno pojavila među agentima za nekretnine, a "Blic" je istražio ove tvrdnje i uz pomoć Javnobeležničke komore Srbije utvrdio da to - nije tačno. Istina je da pri procesu uknjiženja postoje dve novine koje će građanima umnogome olakšati.

Procedura upisa u katastar ima dve novine

Kako su za "Blic" rekli iz Javnobeležničke komore, zakon propisuje mogućnost raspolaganja nepokretnostima koje nisu upisane u katastar, odnosno njihovu prodaju, a oni su naveli da je to konkretno uređeno Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ('Sl. glasnik RS', br. 41/2018).

Dakle, nema bojazni ukoliko imate neuknjiženu, ali legalnu nekretninu, i zainteresovanog kupca - nijedan zakon vas neće sprečiti da tu nekretninu prodate.

Elektronsko dostavljanje dokumenata

- Ovim zakonom je između ostalog propisano da su javni beležnici dužni da po službenoj dužnosti službi katastra nepokretnosti elektronskim putem dostave dokumentaciju, radi upisa u katastar nepokretnosti. To mogu biti isprave koje sastavljaju, potvrđuju ili overavaju, odnosno izvršne odluke koje donose, a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti - odgovor je koji smo dobili iz Javnobeležničke komore Srbije.

Između ostalog, to može da bude isprava koja se odnosi na raspolaganje nepokretnošću koja nije upisana u katastru ili isprava kojom se obavlja prenos vlasništva na objektu u izgradnji, kako bi se upisala odgovarajuća predbeležba.

Ovi objekti ne moraju biti upisani u katastar, još jednom naglašavaju iz Komore.

Predbeležba - novitet

Šta je, zapravo, pomenuta predbeležba, koja je novitet u Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova?

Predbeležba je mogućnost koju imaju vlasnici objekata u izgradnji, odnosno delova objekata u izgradnji.

Svrha predbeležbe je da se omogući upis u katastar kada stranke imaju ispravu za upis, ali ona ne ispunjava uslove za konačan upis. Recimo, nedostaje saglasnost za uknjižbu, ili je predviđen neki rok koji još nije nastupio, ili neki drugi uslov koji još nije ispunjen.

- Navedena predbeležba vrši se na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole, tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola i potvrde o prijavi radova po toj dozvoli, kao i na osnovu ugovora o prometu objekta ili delova objekta u izgradnji koji je podoban za upis. Ova predbeležba je novina u odnosu na raniji zakon - objasnili su iz Javnobeležničke komore.

Kada izgradnja objekta bude završena, i nekretnina dobije i upotrebnu dozvolu, predbeležba po automatizmu postaje uknjiženje.

Prodaja objekata u fazi izgradnje

Poseban slučaj upisa predbeležbe je predviđen kada se na tržištu nađu objekti ili posebni delovi objekta u izgradnji.

Ukoliko se nakon upisa predbeležbe otklone smetnje za upis prava koje su postojale kada je upisana, predbeležba postaje upis.

Primer takve situacije jeste da ugovor o kupoprodaji nema saglasnost za uknjižbu. Tada kupac bude predbeležen, a kada prodavac naknadno bude dao saglasnost na osnovu nje se vrši konačan upis svojine u korist kupca.

U konkretnom slučaju kada se objekat naknadno upiše u katastar, predbeležbe svojstva kupca tog objekta ili posebnih delova tog objekta, prelaze u pravo svojine – konačan upis.

Na ovaj način se štite prava onih koji imaju ispravu za upis, ali ona ne ispunjava uslove, sve dok se određene prepreke ne otklone.

Notari šalju dokumenta elektronski

Takođe Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uvedena je još jedna novina, a to je načelo oficijelnosti. Ono podrazumeva da se postupak upisa u katastar pokreće i vodi po službenoj dužnosti, odnosno: propisana je obaveza javnog beležnika da isprave koje sastavi, potvrdi ili overi, elektronskim putem, po službenoj dužnosti dostavi službi katastra, radi upisa.

Dakle, beležnik elektronski šalje potrebnu dokumentaciju u katastar, što su do sada radili sami građani. Osim što je građanima olakšan postupak, takođe su i dodatno zaštićeni.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Često se dešavalo da, pre nego što je ovaj zakon stupio na snagu, građani svoje isprave u katastar odnesu tek nakon nekoliko dana ili čak dužeg vremenskog perioda. Takva praksa se pokazala kao podložna zloupotrebama: stranke zaključe ugovor o kupoprodaji, a kupac ne odnese isti u katastar, što je prodavcu ostavljalo mogućnost da kod drugog javnog beležnika stavi hipoteku na prodatu nepokretnost. Nepošteni prodavac je to mogao da učini jer je i dalje upisan kao vlasnik, pa neažurni kupac ispašta.

Slanjem isprava elektronskim putem, katastar je obavešten o potrebi da se izvrši upis ubrzo nakon sačinjavanja isprave, pa se smanjuje mogućnost zloupotreba.

Na ovaj način je značajno povećana pravna sigurnost, jer služba katastra u kratkom roku dobija podatke o ispravi i zahtev da izvrši upis u korist stranke, neposredno od javnog beležnika, tako da je smanjena mogućnost da stranka bude izigrana, jer nije dostavila katastru ispravu radi upisa svog prava, zaključuju iz Komore.

2 komentara

  1. User image
    Nenad P. Popović adv. 01.12.2018 9:37

    Sve napisano je tačno i primenjuje se od sredine ove godine. Medjutim, agenti i profesionalci iz oblasti prometa nekretnina govore o drugom problemu. Zaustavljen je promet nepokretnosti koje su u fazi ozakonjenja(legalizacije),što je u suprotnosti sa Ustavom pre svega, a onda i svim drugim važećim propisima. Nije potrebno naglašavati da se radi o ogromnom broju objekata koje su sagradila lica iz SFRJ, i sada,preko noći, ne mogu njima da raspolažu. Poblem traži hitno rešavanje.

  2. User image
    DraganaPavlovic 02.12.2018 9:48

    Stan sam uknjizila ali posto je legalizaciju u postupku,zahtev zalegalizaciju predala firma graditelj zgrade pre 8god.Zbog ovoga nemogu da prodam Stan.Samo u Beogradu ima bezbroj stanova na legalizaciji.Koliko smo ravnopravni sa onima Koji su zavrsim prodaju pre novog zakona.KAKO DA PRODAM STAN?

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
upis u katastar katastar nepokretnosti katastar kupac nekretnine e katastar

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana