Tekst objavljen: 19.10.2021 13:55        


Informacija sa poleđine pridošlih računa za "Infostan", zabrinula je građane

Šta znači nova napomena na poleđini računa za infostan?


Naime, na poleđini računa je obaveštenje da je u toku donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, i da će ona da se primenjuje od narednog meseca.

Međutim, iz "Beogradskih elektrana" uveravaju da nema razloga za brigu i da novog nameta neće biti, te će cena grejanja u načelu ostati nepromenjena.

Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, "Beogradske elektrane" primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Tokom prethodnih godina razlike su bile neznatne, te nije bilo potrebno pribeći uvećanju, pišu Novosti.

"Cene toplotne energije za korisnike koji naknadu plaćaju prema zagrevanoj površini za stambeni prostor, odnosno prema instalisanoj snazi za poslovni prostor, neće se menjati“, navode u "Beogradskim elektranama".

"Za korisnike koji naknadu za toplotnu energiju plaćaju prema potrošnji, a takvih je mali procenat, cene tarifnih elementa se menjaju i biće usaglašene sa tarifama izračunatim prema metodologiji, s tim što se ukupni troškovi za isporučenu toplotnu energiju neće značajno promeniti“, navode.

Uprošćeno, na formulu za formiranje cene, utiču tarifni elementi. Tako će vrednost instalisane snage za sve kategorije biti nova, skuplja za oko 600 dinara i to je samo deo naknade za toplotnu energiju. Međutim, cena isporučene toplotne energije ubuduće će biti niža, te u ukupnom ishodu, račun ostaje nepromenjen.

"Obračun prema zagrevanoj površini za kategoriju stambenih prostora neće se menjati i jedinična cena koja iznosi 1.302,46 dinara po kvadratu ostaće nepromenjena. Takođe, za kategoriju poslovnih prostora, koji grejanje plaćaju prema instalisanoj snazi, jedinična cena ostaje nepromenjena i iznosi 11.042,06 dinara po kilovatu“, kažu u preduzeću.

Iz "Beoelektrana" napominju da do promena može da dođe ako troškovi nergenata porastu za više od tri odsto ili se smanje za više od pet odsto, i cene toplotne energije će se menjati, uz saglasnost osnivača, Grada Beograda.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


Poskupljenje bilo 2015.

Poslednja značajnija promena cene za isporučenu toplotnu energiju bila je 2012. godine, kada je cena povećana za 18,5 odsto po svim kategorijama potrošača i elementima cene.

Tri godine kasnije, u oktobru 2015. godine urađeno je poslednje usklađivanje, u iznosu od 0,04 odsto. Od tada, cena toplotne energije se nije menjala.

2 komentara

 1. User image
  Ing Zoran Vukov 10.01.2022 15:52

  Sezona 2021/2022 DALJINSKO GREJANJE do 01.01.2022
  U Službenom listu grada Beograda Br 98 od 29. Oktobra 2021, dat je NOVI cenovnik za daljinsko grejanje koji se primenjuje od o1.11.2021 god. (POGLEDAJTE promene)
  „PAUŠALNOM“ naplatom do 1.11.2021 god, kupljeno su sledeće količine kwh. Od 01.Maja do 01.Novembra sa cenom 1432,71 [din/m2 god] kupili ste sa prodajnom senom od 7,57 [din/kwh] t.j. za 6 meseci 94,6308 kwh/m2 stana, a za Novembar i Decembar sa novom cenom od 7,00 [din/kwh] još 17,0560 kwh/m2 stana mesečno. Znači do 01.01.2022 god kupili ste ukupno : 94,6308 kwh/m2 + 17,0560 kwh/m2 +17,0560 kwh/m2= 128,7429 kwh/m2 stana. Pa je stan od 60 m2 ukupno kupio 7.724,5765 kwh. i platio za 8 meseci (bez prikaza popusta za plaćanje u roku) = 955,14 din/m2 x 60 m2 =57.308,40 din. Ako plaćeni iznos 57.308,40 din podelimo sa ukupno kupljenim kwh od
  7.724,5765 kwh dobija se da je cena kwh sada nešto manja 7,42 din/kwh. ISPORUČENI kwh u grejnom periodu su u Oktobru= 9,0868 kwh/m2 stana, u Novembru = 12,7991 kwh/m2 , a u Decembru =19,5772 kwh/m2 stana, što je UKUPNO = 41,4631 kwh/m2 stana. Tako je stan od 60 m2 x 41,4631 kwh/m2 = 2.487,786 kwh
  za ovaj perio. Koliko je stvarna cena isporučenog kwh za ovaj period: 57.308,40 din (plaćeno) podeljeno sa 2.487,786 kwh (isporučenih) = 23,04 din/kwh .
  Ono što građani neshvataju je da se paušalna naplata nezakonito naplaćuje sa iznosom od 1432,71 din/m2 god (a to je dvojna cena falsifikovana sa kojom se sada kupuje dvostruko veća količina kwh godišnje (dve grejne sezone ) koju sada plaćaju više od 92% Beograđana.
  Ova promena cenovnika je učinjena da se poveća plaćanje i za korisnike koji plaćaju „PO UTROŠKU“ na nezakoniti način kako se i sada fakturiše. Uvećana je izmišljena stavka 389,87 [din/m2 god] koja se fakturiše tokom cele godine, a od 01.Novembra je uvećana na 453,27 din/m2 god, što je povećanje za 63,40 din/m2 god. Na ovaj način korisnik plaća one kwh koji nisu ni isporučeni. Sa 453,27 din/m2 god stan od 60 m2 plaća 27.196,20 din podeljeno sa 7,00 din/kwh =3.885,17 kwh god i to je skriveni REKET koji koristi gradska Vlast ili drugi porez na imovinu stana.
  Ako izračunamo šta nezakonito plaća korisnik od 60 m2 u ovoj sezoni. Naplatom instalisane snage sa iznosom 389,87 [din/m2 god], fakturisano je za 6 meseci 194,935 din/m2 x 60 m2 = 11.696,10 din, a za Novembar i Decembar sa novom cenom još 75,545 din/m2 x 60 m2=4.532,70 din, što je UKUPNO = 16.228,80 din. Ako stari iznos od 389,87 din/m2 podelimo sa prodajnom cenom od 7,57 din/kwh = 51,50 kwh/m2 stana mesečno se fakturisalo x 60 m2 = 3.090,1189 kwh godišnje, a za 6 meseci=1.545,06 kwh, a za Novembar i Decembar sa novim iznosom 453,27 din/m2 god podeljeno sa 7,00 din/kwh= će kupiti još 647,5285 kwh, što je UKUPNO = 2.192,588kwh a koji se ne mogu očitati na kalorimetru i tako nas kradu. Korisnik koji plaća „PO UTROŠKU“ za isti period od Maja platiće za isporučene kwh u Oktobru : 9,0868 kwh/m2 x 60 m2 x 7,57 din/kwh= 4.127,22 din ; u Novembru : 12,7991 kwh/m2 x 60 m2 x7,00 din/kwh= 5.375,62 din, i za Decembar: 19,5772 kwh/m2 x 60 m2 x 7,00 din/kwh= 8.222,42din. Ukopno će platiti od Maja REKET od 16.228,80 din (izmišljene obaveze)+2.487,786 kwh (isporučenih) plaćenih 17.725,26 din. Što je UKUPNO =33.954,06 din.Ako podelimo 33.954,06 din (plaćeno) sa 2.487,786 kwh (isporučenih) = 13,65 din/kwh iznosi trenutno cena plaćenih kwh (što je skoro duplo veća cena od stvarne).

 2. User image
  Ing Zoran Vukov 10.01.2022 17:02

  U prethodnom komentaru nisam prikazao da OBRAČUN između kupljenih i isporučenih kwh iz prethodne sezone 2020/2021 nije izvršen, jer je kupljeno 189,2615 kwh/m2 stana a isporučeno je 107,5703 kwh/m2 stana i time je korisnik stana od 60 m2 oštećen za 81,6912 kwh/m2 stana x 60 m2 =4.901,472 kwh (plaćenih a ne isporučenih) čija je vrednost x 7,57 din/kwh = 37.104,14 din.
  Problem građana je što ne shvataju da treba da očitavaju kalorimetar kao i ostale merne uređaje (zajednički strujomer i vodomer za celu zgradu) i da sami izvrše proveru ispravnosti zaduženja od strane Infostana. Gradskim vlastima je jasno da su građani u zabludi i to ne rade, već da veruju misleći da se naplata komunalnih usluga obavlja zakonito (što na žalost nije tako već postoji sprega gradskih vlasti koja i postavlja VD direktore kako bi se osigurale da će sa falsifikovanim cenovnicima ugraditi i nihove potrebe, pošto gradske vlasti i odobravaju njihove cenovnike.
  Tako korisnik koji je plaćao „PAUŠALNO je u stvarnoj preplaćenosti sa 81,6912 kwh/m2 iz prethodne sezone +128,7429 kwh/m2 (plaćeno u sezoni 2021/22) = 210,4341 kwh/m2 stana. Stan od 60 m2 je u preplaćenosti sa 12.626,046 kwh .
  Kako posedujem podatke od prethodnih 16 grejnih sezona (od kada je ugrađen kalorimetar u našu zgradu ) taj prosek isporučenih kwh godišnje iznosi: za UKUPNO ZAGREVANI PROSTOR U OBJEKTU – 90,3928 kwh/m2 god, dok za plaćanje (jer se greju i drugi prostori hodnik i dr. iznosi 97,4866 kwh/m2 god.
  Više informacija ako Vas interesuje možete naći ako ukucate DETALJNO OBJAŠNJENJE – KAKO NAS KRADU NA GREJANJU

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
beogradske elektrane račun za infostan poskupljenje komunalije infostan

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana