Tekst objavljen: 27.07.2016 9:51        


U prvoj polovini 2016. godine ostvaren je deficit budžeta u visini od 3,9 milijardi dinara, dok je samo u junu ostvaren suficit od 7,4 milijarde objavilo je Ministarstvo finansija. Deficit budžeta Republike u široj definiciji u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, i tako gledano, deficit iznosi 15,4 milijarde.

Za šest meseci "minus" 3,9 mlrd,u junu 7,4 mlrd

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar-jun 2016. godine za 4,6 milijardi dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U junu su ostvareni prihodi u iznosu od 94,6 milijarde dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 87,2 milijarde dinara, pa je suficit, prema Ministarstvu iznosio od 7,4 milijarde dinara.

Poreski prihodi su iznosili 85,1 milijardi, a neporeski 8,4 milijarde dinara, a po osnovu donacija uplaćeno je 1,2 milijarde.

Rashodi su, kako je navedeno, izvršeni u iznosu od 87,2 milijarde dinara.
"U skladu sa planom otplate duga nešto su viši izdaci za kamate i otplatu garantovanog duga", navodi Ministarstvo.

Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO). Na isplatu plata utrošeno je 19 milijardi dinara, a recimo, transfer PIO fondu iznosio je 16,5 milijardi dinara,dok je transfer RFZO 3,4 milijarde dinara.

Na nivou opšte države u prvih šest meseci je zabeležen deficit u iznosu od 18,2 milijardi dinara, dok deficit predviđen programom sa MMF iznosi 78,3 milijarde dinara.

"Dosta bolji rezultat od planiranog ostvaren je zahvaljujući boljim prihodima, pre svega boljoj naplati najvažnijih poreskih kategorija kao što su PDV, akcize, doprinosi, porez na dobit", navedeno je.

S druge strane neporeski prihodi su bili znatno viši od očekivanih zahvaljujući uplatama dividendi javnih preduzeća i licence za 4G mobilnu telefoniju.

U junu je ostvaren suficit u iznosu od 6,4 milijarde dinara. Na kraju juna zbirni suficit lokalnih samouprava iznosi 9,4 milijarde zahvaljujući visokim prihodima u maju, čemu su doprineli uplata tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu, ali i prihod od prodaje zemljišta koji je jednokratnog karaktera.

AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 1,4 milijardi dinara zahvaljujući uplati poreza na dobit po godišnjem obračunu. Deficit Fonda SOVO je 0,4 milijarde dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,4 milijarde dinara, s obzirom na depozite iz prethodne godine kojim ova dva fonda raspolažu.

Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 1,1 i 3,1 milijardi dinara, respektivno. Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit iznosio 10 milijardi.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
suficit budžeta budžetski deficit Srbija

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana