EUR 117,60 USD 105,61 CHF 109,90

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 02.06.20. :: 117.5959 rsd

Tekst objavljen: 18.02.2018 11:59        


U Srbiji je zaštita korisnika bankarskih i drugih finansijskih usluga (lizing, osiguranje, itd.) regulisana Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Koja su prava korisnika bankarskih usluga?

Osnovni način na koji korisnici bankarskih usluga mogu zaštititi svoja prava, prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, je podnošenje prigovora banci pružaocu usluge. Ukoliko banka ne odluči o podnetom prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema ili ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom banke, može se obratiti Narodnoj banci Srbije.

Podnošenje prigovora banci

Ukoliko smatrate da je banka postupala nezakonito, suprotno dobrim poslovnim običajima ili da je prekršila neku od odredbi ugovora koji je sa Vama zaključila, možete joj uputiti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem (e-mailom, preko sajta banke ili preporučenom poštom sa povratnicom na adresu sedišta banke ili bilo koje filijale Vaše banke). Svaka banka je dužna da na svom web sajtu obezbedi poseban odeljak preko koga korisnici mogu uputiti prigovor, kao i da im omogući da prigovor predaju lično u bilo kojoj filijali banke.

U samom prigovoru je bitno da detaljno obrazložite koja prava smatrate da su Vam povređena i na koji način.

Banka je dužna da Vam na prigovor odgovori pisanim putem u roku od 15 danaod dana prijema, a ovaj rok, uz posebno obrazloženje, može biti produžen za još najviše 15 dana. U odgovoru na prigovor, banka je takođe dužna da Vas obavesti o pravu da, ukoliko niste zadovoljni dobijenim odgovorom, podnesete pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Ono što je bitno da znate je da banka nema pravo da Vam naplati bilo kakvu naknadu niti bilo koji drugi trošak na ime postupanja po Vašem prigovoru.

Podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili od Vaše banke po prigovoru, možete uputiti pritužbu Narodnoj banci Srbije. Ovu pritužbu možete podneti u roku od 6 meseci od dana kada ste dobili odgovor od Vaše banke ili, ukoliko Vam banka nije odgovorila, u roku od 6 meseci od dana isteka roka za odgovor.

Nakon prijema pritužbe, Narodna banka Srbije će od Vaše banke zatražiti da se izjasni o navodima iz Vaše pritužbe i dostavi odgovarajuće dokaze i to u roku koji joj NBS odredi u svom zahtevu, a koji ne može biti duži od osam dana.

Narodna banka Srbije će Vas obavestiti o nalazu po pritužbi u roku od tri meseca od dana prijema pritužbe, a u složenijim predmetima taj se rok može produžiti za još najviše tri meseca. U dosadašnjoj praksi Narodne banke, korisnici su odgovor dobijali uglavnom u roku od 3 meseca od dana podnošenja pritužbe, a često i brže.

Međutim, praksa Narodne banke Srbije je još uvek takva da ona na zadovoljavajući način iz ugla korisnika rešava samo one pritužbe koje predstavljaju očiglednu povredu zakona, na primer:
 • ukoliko banka obračunava kamatu na prekoračenje dozvoljenog minusa u iznosu većem od zakonom dozvoljene kamate (što je, na žalost, i dalje praksa pojedinih poslovnih banaka u Srbiji prema evidenciji NBS);
 • ukoliko banka pri odobravanju i otplati kredita indeksiranog u stranoj valuti ne koristi zvanični srednji kurs, već primorava korisnika da svoje obaveze otplaćuje po prodajnom kursu;
 • ukoliko banka korisniku kredita naplati naknadu na ime prevremene otplate kredita u iznosu većem od zakonom dozvoljenog;
 • ukoliko banka ne obavesti korisnika u kojim slučajevima i na koji način ima pravo da odustane od već zaključenog ugovora o kreditu;
 • ukoliko banka ne dostavi klijentu sve neophnodne informacije o njegovom ugovornom odnosu sa bankom (kopiju ugovora, plan otplate, opšte uslove poslovanja i sl.) ili ukoliko mu izdavanje takvih informacija i dokumenata neosnovano naplati;
 • ukoliko banka korisnicima blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima ne dostavlja besplatno obaveštenje o stanju obaveza po kreditu, tekućem računu, (ne)dozvoljenom prekoračenju računa i slično;
 • ukoliko banka izmeni neki od obaveznih elemenata ugovora bez prethodne pismene i izričite saglasnosti klijenta (u slučaju da klijent ne prihvati ovakvu izmenu, banka nema pravo da raskine ugovor niti da samostalno izmeni uslove iz ugovora);
 • ukoliko banka odbije zahtev korisnika za kredit na osnovu baze podataka Kreditnog biroa, a ne dostavi mu podatke na osnovu kojih je zasnovala takvu odluku;
 • ukoliko banka obrađuje lične podatke korisnika, a korisnik se nije saglasio sa takvom obradom.
Ako Narodna banka Srbije usvoji Vašu pritužbu, Vaša banka će biti obavezna da postupi u skladu sa Rešenjem Narodne banke i da ispravi sve utvrđene nepravilnosti.

Međutim, ukoliko Narodna banka odbije Vašu pritužbu to ne znači da svoja prava ne možete ostvariti na drugi način. Kao što smo naveli, NBS najčešće reaguje samo kada su u pitanju očigledne povrede propisa.U mnogim slučajevima, pogotovo onim vezanim za kredite indeksirane u CHF, Narodna banka i dalje ne pokazuje spremnost da reaguje. Stoga se nezadovoljni korisnici u tim slučajevima mogu obratiti nadležnom sudu radi zaštite svojih prava.

1 komentar

 1. User image
  pedja 09.02.2018 13:34

  Banke su krpelji i pijavice u nerazvijenim zemljama poput nase, a krv se pije od vecine gradjana koji se nalazae na margini financijskog razvitka sistema, banci vise odgovara beda jer bedan covek uzima kredit zato banka nikada nece dozvoliti pravi napredak jer ne moze ucenjivati bogatoga vec samo sirotinju, GDE JE OVDE DRZAVA DA STITI VECINU!
  PS: Jer to demokratija, da manjina vlada vecinom...!

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Podnošenje pritužbe Narodnoj banci Podnošenje prigovora banci tvojepravo.wordpress.com banke Narodna banka Srbije prigovori građana

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana