Tekst objavljen: 24.08.2012 9:38        


Osiguranje je ekonomska nužnost, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se zaštititi i kod kog osiguravača. Prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju morate biti tačno i potpuno informisani o konkretnoj vrsti osiguranja i svesni šta osiguranje tačno obezbeđuje kao ekonomsku zaštitu za plaćenu premiju.

Životno osiguranje - garancija sigurne budućnosti

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.

Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, gubitka prtljaga prilikom putovanja, povrede na radu. Takođe, možete se osigurati od događaja koji su izvesni, kao što je npr. starost.  

KADA DONESETE ODLUKU DA SE OSIGURATE OD ODREĐENOG RIZIKA, PROVERITE DA NISTE VEĆ OSIGURANI!  

Mnogi poslodavci, uz životno osiguranje, za svoje zaposlene uplaćuju i osiguranje od posledica nezgode, a vrlo često i dopunsko zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija, osiguranje za troškove lečenja i nadoknadu gubitka zarade tokom odsustvovanja zbog bolesti i sl.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su vaša prava i obaveze, akoja su prava i obaveze osiguravajućeg društva.

OSIGURAJTE SE OD RIZIKA ZA KOJE ZNATE ŠTA OBUHVATAJU  

Sastavni deo ugovora o osiguranju su i opšti i posebni uslovi one vrste osiguranja za koju potpisujete ugovor o osiguranju.
 

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između osiguranika i osiguravača.
Osiguravač je dužan da prilikom zaključenja ugovora osiguraniku preda uslove osiguranja ukoliko nisu (što je najčešći slučaj) odštampani na polisi osiguranja.

Opšte uslove osiguranja donosi osiguravač unapred, određujući njima sadržaj budućih ugovora za svaku pojedinu vrstu osiguranja. Oni su najčešće opširni i, na prvi pogled, zahtevaju posebno, stručno znanje da biste ih razumeli. Zastupnik u osiguranju (prodavac polise) dužan je da Vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu (ugovor o osiguranju) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Posebni uslovi su oni uslovi osiguranja o kojima se osiguranik i osiguravač sporazumevaju.  

UČESTVUJTE U ODREĐIVANJU OSIGURANE SUME TRAŽEĆI DA VAM SE OBJASNI NA KOJI NAČIN JE ONA BITNA ZA VAŠU OBAVEZU I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE  

Suma osiguranja (osigurana suma) važan je element ugovora o osiguranju i služi za obračun visine premije.

Osiguravač je uključen u određivanje visine sume osiguranja, ali konačnu odluku o sumi osiguranja donosi i određuje je osiguranik.

Kod osiguranja lica ona je isključivo merilo obaveze osiguravača, dok je kod osiguranja imovine to samo jedan od činilaca (pored vrednosti stvari koja je osigurana i utvrđene visine štete) za određivanje iznosa koji će Vam biti isplaćen.  

KOD NEKIH OSIGURANJA I VI UČESTVUJETE U ŠTETI  

To je Vaš udeo u novčanom iznosu naknade štete. Za procenat učešća u šteti biće Vam umanjen iznos utvrđene štete.  

GDE SE MOŽE KUPITI OSIGURANJE?  

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno s društvom za osiguranje ili preko zastupnika, koji moraju posedovati dozvolu za obavljanje delatnosti koju je izdala Narodna banka Srbije.

Od zastupnika tražite na uvid ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.  

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
osiguranje imovine osiguranje saveti osiguranje od rizika osiguranje životno osiguranje osiguranje života kamatica

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana