Tekst objavljen: 27.03.2014 12:00        


ProCredit banci je, zahvaljujući svom kvalitetnom poslovanju i kreditnom portfoliju, omogućeno da novčana sredstva nabavi na finansijskom tržištu pod poprilično povoljnim uslovima i time obezbedi adekvatan nivo likvidnosti, a svojim klijentima povoljne kreditne linije, kaže za portal Kamaticu- Svetlana Tolmačeva Dingarac, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Svetlana Tolmačeva - Dingarac: Krediti po meri klijenta

Udeo nenaplativih zajmova u bankama je, prema nekim informacijama, već oko 40 odsto. Kakvo je stanje sa nenaplativim kreditima u vašoj banci? Sa kojom vrstom pozajmica je najteže stanje u otplati?

Istina je da se nivo nenaplativih kredita u Srbiji kreće oko stope od 21 odsto, gde verovatno neke banke dosežu i do pomenutih 40 odsto. Kada je reč o ProCredit banci, naš nivo nenaplativih potraživanja od 4,3 odsto je ubedljivo najniži na tržištu Srbije i možemo biti ponosni sa gotovo pet puta nižom stopom u odnosu na prosek. Naravno, ovaj dobar rezultat ProCredit banke nije došao sam od sebe, već je pre svega rezultat naših jasno definisanih pravila i u praksi potvrđenih procedura prilikom odobrenja kredita, koja iziskuju pažljivu analizu i visok nivo profesionalizma naših zaposlenih. Odobrenje kredita se ne oslanja na “scoring” modele, već se oslanja na individualni pristup klijentu prilikom čega se sagledava realna situacija, potencijal i rizik. Vrsta pozajmice ne bi trebalo da bude u direktnoj vezi sa težinom otplate. Problem se javlja onda kada vrsta pozajmice nije adekvatna klijentovim mogućnostima. Baš iz tog razloga naša banka se trudi da sa širokom ponudom kreditnih usluga svojim klijentima obezbedi vrste pozajmica koje su upravo krojene po njihovoj meri.

Ko su problematičniji dužnici, stanovništvo ili privreda?

Teško je “uperiti prstom” u jednu od te dve klijentske grupe i reći da su oni problematičniji. Često je situacija mnogo kompleksnija i zavisi od slučaja do slučaja. Neki najčešći problemi kod stanovništva se javljaju kada dođe do neracionalnog zaduživanja i neopravdane potrošnje, što svakako ne podržavamo. Kod privrednika koji dolaze u problem prilikom otplate kredita, najčešći faktor je prevelika međuzavisnost i povezanost, odnosno kada jedna karika u lancu popusti, to se odrazi na čitav niz. Pored svega toga, ekonomska kriza je okolnost koja je već predugo prisutna u našem okruženju. U takvim situacijama, ključna je finansijska podrška i adekvatna preporuka, što klijenti svakako mogu pronaći u našoj banci kod svojih ličnih savetnika koji su maksimalno posvećeni u pronalaženju pravog rešenja shodno klijentovim mogućnostima.

Na koji se način vaša banka nosi sa pitanjem nenaplativih kredita?

Pored visokog nivoa redovnosti naših klijenata u otplati kredita, veoma bitan segment je negovanje stalne i otvorene komunikacije sa klijentima. Na taj način se problem identifikuje u samom nastanku što obezbeđuje pravovremenu reakciju i rešavanje problema na ispravan način. U slučaju pojavljivanja bilo kakvih poteškoča, primenjujemo individualan pristup i razgovorom pokušavamo da pronađemo obostrano prihvatljivo rešenje - što je donelo veoma pozitivne rezultate u rešavanju ovog pitanja.

Šta savetujete klijentima da ne bi došli u situaciju da ne mogu da otplaćuju svoje obaveze i šta im nudite kako bi se njihov problem prevazišao?


Savetujemo klijentima da pažljivo biraju kada donose odluku o banci sa kojom će sarađivati i tipu kredita koji uzimaju. Da pogledaju širu sliku i sve aspekte koje donosi saradnja sa jednom bankom. Prilikom uzimanja kredita da ostanu u granicama sopstvenih mogućnosti, što je i jedan od ključnih kriterijuma naše banke u procesu odobrenja kredita – da bude krojen po klijentovoj meri. U obostranom interesu banke i klijenta je da se otplata kredita odvija prema dogovorenom planu, kao i da saradnja ostane u svetlu međusobnog razumevanja i poverenja. Jedna od mogućih opcija je svakako reprogram kredita, čime se period otplate produžava i na taj način se klijentu smanjuje iznos mesečne rate. Takođe, tu je i mogućnost dogovora oko grace perioda ili perioda odložene otplate, čiji je smisao isti - dodatno rasterećenje klijenta i pružanje mogućnosti klijentu da stabilizuje svoje poslovanje, realizuje odgovarajuću investiciju u unapređenje svog poslovanja i nakon tog nastavi sa redovnom otplatom uzetog kredita. Još jedan od načina je i refinansiranje postojećih obaveza uzimanjem novog i povoljnijeg kredita sa odgovarajućim periodom odložene otplate, drugačijom valutom, eventualno nižom kamatnom stopom i slično. Najčešći razlog zbog kog se obavlja reprogramiranje i refinansiranje jesu želja i namera banke da se klijentu olakša situacija, odnosno pomoge u prevazilaženju teškoća u kojima se našao. Pružanjem usluge reprogramiranja ili refinansiranja banka potvrđuje svoj partnerski odnos sa klijentom, svoju odgovornost u poslovanju i rešenost da nastavi sa građenjem međusobnog poverenja i saradnje.NBS je nedavno inicirala smanjivanje kamatnih stopa na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja po tekućem računu. Da li je i vaša banka snizila kamate? U našoj banci se trenutno sprovode detaljne analize načina, mere i opravdanosti eventualnih korekcija. Budući da korekcije ovog tipa za nas nisu samo cenovno, već i strateško i korporativno pitanje, u završnoj smo fazi detaljne revizije cenovnika i u skorijem roku se mogu očekivati korekcije kamatnih stopa na niže vrednosti.

Koliko imate korisnika dozvoljenog minusa i koliki je procenat nedozvoljenih prekoračenja? ProCredit banka ne podržava korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu kao alternativu namenskoj potrošnji ili većoj kupovini niti je to opcija za dugoročno korišćenje istog, već bi ono trebalo da se koristi isključivo za premošćavanje kratkih finansijskih jazeva poput neodložnih i iznenada nastalih troškova. Iz tog razloga od ukupnog iznosa kreditnih usluga isplaćenih stanovništvu, svega oko 3 odsto iznosa se odnosi na korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, a udeo nedozvoljenih prekoračenja u ovom trenutku se kreće oko stope od 7 odsto.

Centralna banka najavljuje i akciju za smanjivanje kamatnih stopa na kreditne kartice. Smatrate li da ima prostora da i te kamatne stope budu snižene? Svakako da će i kreditne kartice biti predmet revidiranja kada se bude raspravljalo oko cena kreditnih usluga. Želimo da reagujemo i izađemo sa jasnim argumentima kolike su mogućnosti korigovanja cena. Mnoge situacije smo predupredili adekvatnim i stručnim procenama, kao što se na primer tek posle dužeg vremena pokazalo da smo bili u pravu kada nismo učestvovali u isplati stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Verujem da ćemo i što se tiče kreditnih kartica, u skorijem periodu doneti ispravnu odluku.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Više puta je bilo najave od NBS da će se u slučaju visokih kamatnih stopa na štednju posegnuti za mehanizmom ograničavanja maksimalnih stopa. Kakav je vaš stav - treba li država da, kao što je to u nekim zemljama već urađeno, da ograniči nivoe kamatnih stopa na depozite i na kreditne proizvode?

Državna regulativa je odlična sve dokle god ona podstiče razvoj dobre poslovne prakse i zdrave konkurencije na domaćem tržištu. Sa takvim merama je potrebno postupiti veoma oprezno i bitno je razmotriti i sve ostale parametre poput obaveznog rezervisanja i kreditnog rejtinga zemlje koji utiču na nivo kamatnih stopa bilo kod štednje bilo kod kredita. Našoj banci je, zahvaljujući svom kvalitetnom poslovanju i kreditnom portfoliju, omogućeno da novčana sredstva nabavi na finansijskom tržištu pod poprilično povoljnim uslovima i time obezbedi adekvatan nivo likvidnosti, a svojim klijentima povoljne kreditne linije. Iz tog razloga mi se nikada nismo utrkivali visokim kamatnama na štednju, jer visoke kamate na štednju se odnose na veći rizik u poslovanju banke i verovatno ukazuju na nemogućnost te banke da jeftinije pribavi sredstva na tržištu. To se svakako ne odnosi na naše poslovanje, jer našim klijentima nudimo sigurnu štednju, a kod klijenata smo prepoznati kao banka koja ne ulaže u rizične sektore i veoma vodi računa o svom kreditnom portfoliju. Svim klijentima kojima je bitno kome se poverava novac, a ne samo visina kamatne stope, naši štedni modeli se čine izuzetno atraktivnim.

Koji su trenutno najtraženiji bankarski proizvodi za klijente vaše banke?Imate li u planu neke nove proizvode koje ćete ponuditi klijentima u narednom periodu?

Pored standardne ponude, često se ističu one usluge koje smo kreirali istraživanjem potreba naših klijenata i time doprineli povećanju zadovoljstva našim uslugama. Kada je reč o štednji, veoma pozitivan efekat je ostvarila Špar Fleksi vrsta oročene štednje tokom čijeg oročenja možete dodavati ili podizati sredstva sa računa, a da pritom ne narušite visinu ugovorene kamatne stope. Kod kreditiranja stanovništva, najtraženiji su upravo krediti za uštedu energije koje sa veoma povoljnim uslovima i niskim kamatnim stopama želimo promovisati i istaći njihove prednosti kako po životnu sredinu tako i po džep klijenata. Građanima je već dovoljno jasno da investicijama u uštedu energije svog doma mogu postići to da investicija zapravo otplati samu sebe iz ušteda koje tom investicijom nastaju.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
intervju svetlana tolmačeva dignara intervju dignarac dignarac intervju Svetlana Tolmačeva Dingarac intervju procredit

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana