Tekst objavljen: 24.08.2012 15:20        


Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova dostigla je na kraju drugog tromesečja 14,25 milijardi dinara, što je povećanje od 6,2 odsto u odnosu na prvo tromesečje, a 28,8 odsto u poređenju sa istim periodom lane, saopštio je Sektor Narodne banke Srbije za nadzor tih fondova.

NBS: Imovina penzijskih fondova 14,25 mlrd. dinara

Najveći uticaj na rast neto imovine imale su neto uplate doprinosa. Na individualne račune članova uplaćeno je 728,88 mililona dinara, a ukupne uplate članova, po odbitku naknade pri uplati, iznose 712,69 miliona.

S druge strane, članovi su po osnovu isplata u toku drugog tromesečja povukli 206,66 miliona, dok je ukupan iznos naknada koji su društva naplatila u tom periodu 84,93 miliona, objavljeno je na sajtu NBS.

Tržište dobrovoljnih penzijskih fondova je i dalje visoko koncentrisano. U strukturi imovine najveći deo čine dužničke hartije od vrednosti - 85,4 odsto,od toga trezorski zapisi 31,3 odsto, obveznice stare devizne štednje 6,9 odsto i obveznice trezora 47,2 odsto.

Zatim slede oročeni depoziti sa 5,6 odsto, akcije sa 4,1odsto i sredstva po viđenju sa 3,4 odsto učešća. U nepokretnosti je uloženo tek 0,6 odsto imovine fondova. Trend povećanja učešća državnih dužničkih instrumenata, odnosno obveznica trezora, i dalje je prisutan.

U odnosu na prethodno tromesečje, u strukturi imovine fondova, kod ovih obveznica zabeležena je najveća promena - povećanje sa 40,3 na 47,2 odsto, dok je poredeći sa početkom godine učešće ovih obveznica skoro duplirano.

U isto vreme, učešće trezorskih zapisa, obveznica stare devizne štednje i akcija se smanjuje, navedeno je u saopštenju.

U stranoj valuti, i to u evrima, na kraju drugog tromesečja nalazilo se 3,18 milijardi dinara, odnosno 22,3 odsto ukupne imovine, dok se u domaćoj valuti nalazi 11,1 milijardi dinara, odnosno 77,7 odsto ukupne imovine.

Nakon značajnog smanjenja učešća sredstava u stranoj valuti od oko 16 procentnih poena u 2011, to učešće je tokom ove godine stabilno - između četvrtine i petine ukupnih sredstava.

Najveći deo imovine, preko 90 odsto, izložen je riziku promene visine kamatnih stopa, što je u skladu sa visokim učešćem dužničkih instrumenata u portfoliju fondova. Kreditni rizik takođe je koncentrisan je u investicijama u državne dužničke instrumente.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
nbs Narodna banka Srbije privatna penzija dobrovoljni penzioni fondovi

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana