Tekst objavljen: 27.09.2017 17:04        


Iako zvanični podaci ukazuju da srpsku ekonomiju čini preko 97 hiljada malih i srednjih kompanija, kao i da je njihovo učešće u ukupnim ekonomskim aktivnostima i zapošljavanju u Srbiji veoma značajno, ove kompanije se i danas susreću sa značajnim nedostatkom eksternih izvora finansiranja, koje je trenutno primarno strukturirano u formi kredita i drugih sličnih proizvoda komercijalnih banaka, dok su drugi izvori eksternog finansiranja u najvećoj meri još uvek nerazvijeni.

Alternativnih izvora finansiranja kompanija u Srbiji

Za inovativne kompanije u ranoj fazi razvoja bankarski izvori finansiranja su naročito nepristupačni imajući u vidu da su te kompanije na samom početku svog poslovnog razvoja, da nisu u prilici da prikažu dugu kreditnu istoriju, kao ni adekvatne kolaterale.

U cilju podsticanja javnog dijaloga i stvaranja diversifikovane strukture finansiranja, prilagođene svakoj fazi poslovnog razvoja domaćih kompanija, WM Equity Partners, je 14. septembra 2017. godine, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, organizovao javnu diskusiju na temu podsticanja razvoja alternativnih izvora finansiranja malih i srednjih kompanija u Srbiji.

Javna diskusija je bila vrlo uspešna i okupila je preko 95 učesnika, od kojih su čak 33% činili predstavnici malih i srednjih kompanija u Srbiji, zainteresovani za prikupljanje novih informacija i znanja na ovu temu. Tom prilikom okupljeni su i svi najznačajniji tržišni učesnici uključujući i relevantne predstavnike lokalnih i regionalnih fondova rizičnog tj. preduzetničkog kapitala (Venture Capital Funds) u cilju razmene iskustava, znanja i preporuka koje bi mogle biti primenjene u Srbiji, gde je poslovanje Venture Capital fondova još uvek u početnim fazama razvoja, sa značajnim prostorom za rast i dobijanje aktivnije uloge u privrednom sistemu Srbije. U okviru prvog panela diskutovano je o lokalnim iskustvima Venture Capital fondova i predstavnika lokalnih kompanija koje su bile predmet njihovog investiranja.

Tom prilikom je zaključeno da tržište Srbije, naročito IT industrija, postaje sve češći investicioni fokus tih fondova. Ono što je naročito istaknuto i zaključeno kroz interaktivnu komunikaciju sa publikom jeste da ovaj vid investitora donosi mnogo više za kompaniju od same finansijske podrške. Profesionalizacija menadžmenta, unapređenje organizacione strukture, unapređenje sistema finansijskog menadžmenta, podrška u razvijanju postojećih i osvajanju novih tržišta predstavljaju samo neke od dodatih vrednosti koje prevazilaze isključivo finansijsku podršku.

Transparentno poslovanje i primena dobrih principa korporativnog upravljanja su istaknute kao naročito važni elementi saradnje i stvaranja osnove za produktivno poslovanje između partnera.

Sa druge strane, kao osnovni izazov te saradnje identifikovan je zahtev Venture Capital fondova za formalnijim načinom poslovanja, pojačanom strukturom i kontrolom menadžmenta koja na kratak rok donosi rast pojedinih troškova i pad profitabilnosti. Međutim, takvi modeli poslovanja već na srednji rok doprinose rastu i stabilnosti poslovanja kompanije.

Spremnost menadžmenta i vlasnika za saradnju i unapređenje poslovanja kompanije, jasno definisan proizvod, a u kasnijim fazama razvoja kompanije i stabilan novčani tok, identifikovane su kao ključne pretpostavke za ulazak profesionalnog investitora u kapital kompanije. Druga panel sesija je bila fokusirana na iskustva regionalnih zemalja, važnost razvijanja alternativnih izvora finansiranja za male i srednje kompanije, kao i uticaj postojanja alternativnih izvora finansiranja na celokupan privredni sistem tih zemalja.

Zaključeno je da je na razvoj lokalne industrije Venture Capital fondova značajno uticalo zajedničko delovanje regionalnih država i međunarodnih finansijskih institucija kao i stvaranje jedinstvenog ekosistema pogodnog za razvoj inovativnih malih i srednjih kompanija, sa dostupnim izvorima finansiranja prilagođenim za svaku fazu poslovnog razvoja tih kompanija. Integracija ovih učesnika dovela je u regionu do formiranja jedinstvenog sistema finansiranja privrede, baziranog na tržišnim i transparentnim principima investiranja, kontrole i praćenja učinaka tako plasiranog novca.

Pa je tako samo na nivou Bugarske kroz JEREMIE inicijativu, zajedničkim angažovanjem Bugarske vlade i međunarodnih finansijskih institucija angažovano čak 875 miliona EUR za podršku malih i srednjih kompanija kroz različite vidove finansiranja, a što je dovelo do finansiranja čak 9.500 malih i srednjih lokalnih kompanija i zapošljavanja čak 25.500 novih visokokvalifikovanih radnika.

Učesnici drugog panela su takođe zaključili da poreski podsticaju jesu važni za razvoj lokalne Venture Capital industrije ali da nisu i presudni, kao i da je u procesu EU integracija od velike važnosti da Srbija izvrši modernizaciju zakonske regulative koja se odnosi na industriju investicionih fondova, a koja će obezbediti povoljniju osnovu za podsticanje i razvoj lokalne Venture Capital industrije.

Fokus trećeg panela je bio da okupi relevantne predstavnike Republike Srbije i međunarodnih finansijskih institucija i podstakne diskusiju na temu alternativnih izvora finansiranja u Srbiji. Tom prilikom su još jednom potvrđeni zaključci sa prva dva panela koji se odnose na činjenicu da uvođenje profesionalnog investitora podstiče profesionalni razvoj kompanije, da finansijska podrška nije jedina dodata vrednost, kao i da je stvaranje i rad na ekosistemu pogodnom za rast malih i srednjih kompanija ključ njihovog razvoja i osnovni zadatak državnih organa Srbije u narednom periodu.

Istaknuto je da je ove godine postojalo značajno interesovanje za programe finansiranja Fonda za inovacionu delatnost, kao i da Vlada RS prepoznaje važnost inovacije i preduzetništva za rast domaće ekonomije i radi na formiranju što povoljnijeg ekosistema za razvoj domaće preduzetničke scene, sa naročitim akcentom na unapređenje procesa edukacije ali i stvaranja povoljnijeg okruženja sa manje administrativnih opterećenja za poslovanje.

Prepoznata je važnost podrške lokalnim kompanijama kako sa republičkog tako i sa pokrajinskog nivoa u cilju održavanja jednako raspoređenog privrednog razvoja na nivou cele zemlje. Prisustvo i partnerstvo međunarodnih finansijskih institucija u tom procesu je ocenjeno kao suštinski važno.

Ključna poruka, prenesena tokom celokupne panel diskusije, je da je lokalnim malim i srednjim kompanijama neophodno obezbediti diversifikovanu strukturu finansiranja, prilagođenu svakoj od faza njihovog poslovnog razvoja ali i da je neophodno stvoriti zaokružen ekosistem pogodan za razvoj lokalnog preduzetništva i inovacija, kroz integrisano delovanje svih relevantnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih tržišnih učesnika.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
firme mala preduzeća mala i srednja preduzeća finansiranje preduzeća

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana