Tekst objavljen: 27.04.2015 11:14        


Ministarstvo finansija je danas objavilo da je budžet Srbije u martu imao prihode od 67,5 milijardi dinara i rashode od 90,8 milijardi, tako da je deficit budžeta iznosio 23,3 milijarde dinara.  

Deficit budžeta u martu 23,3 milijarde dinara

U prvom tromesečju ove godine je ostvaren deficit budžeta Republike u visini od 21,4 milijardi dinara, odnosno 22,9 milijardi ako se uzmu u obzir i rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike.

U martu su neporeski prihodi ostvareni u iznosu od 14,9 milijardi, od čega je uplata dobiti JP Elektromreža iznosila pet milijardi dinara.
Poreski prihodi iznosili su 52,3 milijardi dinara, a donacije 0,3 milijarde dinara.

Kako je navedeno, mart je uobičajeno mesec sa veoma niskim prihodima, s obzirom na manju privrednu aktivnost na početku godine.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 27 mlijardi dinara.
Prihod od PDV je niži u odnosu na prethodni mesec s obzirom na znatno više povraćaje u martu, u skladu sa poreskim kalendarom. Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 13,4 milijardi dinara.

Prihod po ovom osnovu i dalje je na niskom nivou, s obzirom da još traju efekti formiranja zaliha akciznih proizvoda.

Preostali poreski prihodi su naplaceni u skladu sa očekivanjima, odnosno uglavnom imaju rastući trend s obzirom na uobičajeni rast privredne aktivnosti u odnosu na početak godine.

Na rashodnoj strani za mart je karakterističan visok iznos isplaćenih kamata u skladu sa planom otplate obaveza po osnovu javnog duga.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO iznosili su 20,3 milijardi dinara, a najveći deo se odnosi na penzije i iznosi 17 milijardi.
Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,8 milijardi dinara.

Izvršenje kapitalnih izdataka i rashoda za subvencije karakteriše rastući trend u ovom delu godine.
Na nivou opšte države u prvom kvartalu je zabeležen deficit u iznosu od 21,1 mlrd dinara.
Prema dogovoru sa MMF-om, maksimalni iznos deficita za prvi kvartal je utvrđen na nivou od 55,7 milijardi.

Bolji rezultat od planiranog sa prihodne strane je u najvećoj meri posledica visoke uplate dividendi i dobiti javnih preduzeća u iznosu od oko 14,4 milijardi dinara.

Sa rashodne strane najveći efekat je imalo slabo izvršenje kapitalnih izdataka.
Posmatrano po delovima opšte države, kod AP Vojvodina suficit je iznosio 1,6 milijardi dinara, RFZO je zabeležio suficit u iznosu od dve milijarde dinara, dok je PIO fond zabeležio deficit u iznosu od 3,8 milijardi.

Na nivou lokalnih samouprava suficit je iznosio 4,4 milijarde dinara što je u najvećoj meri rezultat visokih prihoda po osnovu poreza na imovinu u februaru, s obzirom da se tada plaćaju kvartalne obaveze po ovom osnovu.

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Zakon o budžetu za 2015. usvojeni su sa izmenjenom metodologijom planiranja i izveštavanja o kretanjima u javnim finansijama, radi preciznog i transparentnog praćenja prihoda, rashoda i rezultata republičkog budžeta i budžeta opšte države.

Glavna promena odnosi se na uključivanje tzv. rashoda ''ispod crte'' u obračun deficita.
Ovi rashodi odnose se na finansijske transakcije, kao što su plaćanje aktiviranih garancija, dokapitalizacije banaka i drugih finansijskih institucija, preuzimanje dugova javnih preduzeća i drugi oblici budžetskog finansiranja vanbudžetskih organizacija.

Ministarstvo finansija je, zajedno sa januarskim podacima o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, objavilo i revidirane podatke usklađene sa novom metodologijom, za period od 2005. do 2014. godine.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
republika srbija deficit budžet deficit budžeta

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana