Tekst objavljen: 28.08.2015 14:19        


„Primena novog zakona o platnim uslugam“ koje je propisala Narodna banka Srbije stupa na snagu 1.oktobra 2015. godine, a  banke su dužne da obaveste klijente o promenana „Opštih uslova poslovanja“.

Podaci “Registra računa građana” ostaju tajni

Kako je korisnike finansijskog portala Kamatica je najviše zanimalo da li novi zakon omogućava javni pristup Registru računa građana kontaktirali smo Narodnu banku Srbije. 

- „Na sajtu Narodne banke Srbije neće biti dostupni podaci "Podaci o privatnim računima građana", izdavaće se u skladu sa tačkom 12. stav 2 Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra računa. Podaci iz Jedinstvenog registra računa koji se odnose na potrošače nisu javno dostupni i na njih se primenjuju odredbe člana 74. Zakona o platnim uslugama i propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni, Narodna banka Srbije daje na osnovu pisanog zahteva suda i drugog nadležnog državnog organa, u skladu sa zakonom. Lica kojima su podaci iz stava 1. ove tačke učinjeni dostupnim, te podatke mogu koristiti isključivo u svrhu za koju su pribavljani i ne mogu ih dalje saopštavati ili dostavljati trećim licima niti tim licima omogućiti pristup tim podacima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom. Podaci iz stava 1. ove tačke mogu se dati na uvid i imaocu računa, na osnovu zahteva tog lica, koji se podnosi u pismenoj formi, uz koji stavlja na uvid ličnu kartu, pasoš ili drugi odgovarajući dokument za identifikaciju.“ - stoji u dopisu NBS koji je upućeno redakciji sajta Kamatica.

A šta novi zakon znači za korisnike finansijskih usluga pitali smo Dušana Uzelca, direktora finansijskog portala Kamatica.

- „Zakonom je redefinisan platni sistem Srbije, više u regulatornom smislu nego u cenovnom, a kako su banke u obavezi da nas obaveste o svim izmenama tako je došlo do masovnog obaveštavanja svih klijenata bankarskih usluga. Za krajnje korisnike je ova promena na bolje, jer zakon otvara prostor da se platnim prometom bave i druge institucije ne samo banke kao do sada. Što ujedno znači konkurencija, a konkurencija vodi ka boljim i povoljnijim uslovima.“- rekao je Uzelac.

1 komentar

  1. User image
    advokat 29.08.2015 10:16

    Jedan od problema sa zaštitom podataka je sledeći: Komora privatnih izvršitelja traži da ima pravo na uvid u račune gradjana. Ako banke olako (na pisani zahtev???) budu prosledjivale podatke o broju računa i stanju na računu,
    nije samo olakšana plenidba, nego i svaka dalja zloupotreba podataka.
    Uporedite situaciju sa računima preduzetnika - oni se preko sajta NBS mogu pronaći. Šta vam vredi da posle 2-3-5 godina sudjenja dokažete da prinudna naplata nije bila osnovana?

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
banka dušan uzelac nbs platni promet privatni računi građana zakon nbs

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana