Tekst objavljen: 05.11.2017 10:01        


Mnogi građani su “iznenađeni” neprijatnim saznanjem da duguju novac bankama. Nekada bankari “zaborave” da obaveste svoje klijente da im je stari račun i dalje aktivan.

Ugasite tekući račun koji ne koristite

Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije od početka rada se sreće s velikim brojem prigovora korisnika tekućih računa koji nisu aktivni. “Iznenađeni” neprijatnim saznanjem da duguju novac bankama u kojima imaju nekad otvorene, ali ne više i aktivne tekuće račune, građani su se javljali Sektoru i podnosili prigovor. Najčešće su do tog saznanja dolazili onda kada im je po zahtevu za novi kredit došlo obrazloženje o odbijanju zahteva zbog postojanja dugovanja u Kreditnom birou.

KREDITNI BIRO

Svaki građanin koji želi da podigne kredit mora da zna da je jedan od preduslova za dobijanje kredita uredna kreditna istorija. Naime, u slučaju da su u bazi Kreditnog biroa evidentirane vaše neizmerene obaveze po bilo kom osnovu, pa i po osnovu korišćenja neaktivnog tekućeg računa, banka ili davalac lizinga mogu odbiti da sklope ugovor s vama ukoliko ste evidentirani kao neredovan platiša.


Neaktivni tekući računi

- Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je Narodna banka Srbije sprovela u martu 2011. godine, u Srbiji je svaki ispitanik imao otvoren tekući račun, što znači 100 odsto ispitanika. Ovaj podatak pokazuje da naši građani ne primaju platu u kovertama, “na ruke” kao nekada, već da im njihovi poslodavci isplaćuju zaradu na tekući račun.

Po ovom pokazatelju, Srbija prednjači u odnosu na većinu zemalja u regionu. Ipak, istraživanje je pokazalo i drugu stranu medalje. Od ukupnog broja korisnika tekućih računa, čak petina je imala neaktivne tekuće račune, koji nisu korišćeni više od šest meseci.

Skoro trećini ovih ispitanika nije bilo poznato da li su u obavezi da plaćaju naknadu za održavanje tekućeg računa.

Samo da podsetimo, da biste otvorili tekući račun, potrebno je da potpišete ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa s bankom koju izaberete. Banke su dužne, pored ostalog, da u svakom ugovoru jasno naznače sve naknade koje ste u obavezi da plaćate po osnovu korišćenja tekućeg računa. Uprkos toj činjenici, praksa je pokazala da građani po inerciji potpisuju ugovore, ne čitajući njegove odredbe.

Ukoliko je korišćenje tekućeg računa uslovljeno plaćanjem naknade za održavanje računa, ta obaveza korisnika trebalo bi da bude definisana ugovorom. U skladu sa ugovorom, održavanje tekućeg računa se plaća, bez obzira na to da li je na tom računu bilo prometa ili ne. Nakon određenog vremena, a ukoliko obaveze nisu izmirivane, a račun doveden u nedozvoljeno prekoračenje, banka će prijaviti ovo dugovanje Kreditnom birou.

Takođe, činjenica je da se korisnici bankarskih usluga najčešće žale da ih banke ne obaveštavaju o nastalom dugovanju i po nekoliko godina. Ugovori koje su građani potpisivali s bankama često nisu imali odredbu o obaveštavanju korisnika, ili su podrazumevali da korisnici izvode sa svog računa preuzimaju na šalterima banke.Međutim, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga regulisao je pitanje obaveštavanja korisnika finansijskih usluga o svim dugovanjima, uključujući i ona nastala po osnovu korišćenja tekućeg računa.

U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banke su dužne da jedanput mesečno dostave korisniku bez naknade, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje - izvod o svim promenama na njegovom računu. Takođe, banke su dužne da u slučaju promene visine naknade za održavanje tekućeg računa, o toj činjenici obaveste korisnika najmanje 15 dana pre naplate naknade po novoj visini, a korisnik ima pravo da sredstva s tog tekućeg računa prebaci u drugu banku, bez naknade.

Postupak gašenja računa

- Imajući u vidu sve navedeno, Narodna banka Srbije savetuje sve građane koji imaju neaktivne tekuće račune duži period da iskoriste svoje pravo koje im je dato zakonom i besplatno ugase tekući račun, uz prethodno izmirenje eventualnih obaveza, ukoliko nemaju nameru da ga koriste.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

1 komentar

  1. User image
    Sasa 02.11.2017 10:47

    Mislim da je sramno da se naplacuje odrzavanje racuna ukoliko nema prometa po istom. Sa ovom temom najbolje bi bilo da se pozabavi NBS i donese odredjene mere u cilju sprecavanja zloupotreba od strane banaka.
    Takodje banke maksimalno iskoristavaju ovu situaciju i namerno ne obavestavaju svoje klijente o eventualnim dugovima koji se potom godinama gomilaju na ime navodne usluge "odrzavanje racuna" stim u vezi banke bi trebalo da su OBAVEZNE da informisu svoje klijente najmanje jednom godisnje o stanju tekuceg racuna.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
gašenje računa banke neaktivni računi računi u banci Narodna banka Srbije građani

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana