Tekst objavljen: 17.03.2023 16:15        


Osnovno pitanje je ko će oštećenom da nadoknadi štetu

Ko plaća štetu ako krivac pobegne sa mesta nezgode?

Nažalost, uobičajena situacija, ne samo na našim drumovima, jeste da krivac za nezgodu okrene glavu, doda gas i pobegne. Osnovno pitanje tu je ko će oštećenom da nadoknadi štetu, jer nije poznata registarska oznaka krivca, pa se ne zna čiju polisu osiguranja poseduje i kome treba podneti zahtev.

Srećom, postoji garantni fond koji je kod nas pri Udruženju osiguravača Srbije i čiji je zadatak, pored ostalog, da nadoknadi štetu oštećenima ako ni policija ne zna ko je krivac.

Inače, Udruženje je neprofitna organizacija čije su članice osiguravajuće kuće koje posluju na teritoriji Srbije. Udruženje, pored ostalog, vrši i javna ovlašćenja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji se obavljaju u okviru Garantnog fonda, Biroa zelene karte i Informacionog centra.

Garantni fond pri UOS osnovan je 1997. godine radi pružanja zaštite oštećenim licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnim nezgodama koju je izazvalo nepoznato, neosigurano ili vozilo koje je osigurano kod osiguravača nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Pod nepoznatim, podrazumeva se vozilo čija registarska oznaka i podaci o vozaču nisu poznati, jer je napustilo mesto nezgode. Neosigurano je svako vozilo koje je na dan nezgode moralo da ima polisu osiguranja od AO, a nije. Važna napomena je da garanti fond pri UOS nadoknađuje nematerijalnu štetu koju pričini nepoznato vozilo – dakle povrede na licima.

To mogu da budu i sve nezgode u kojima stradaju pešaci, a krivac za nezgodu pobegne. Ukoliko je za nezgodu odgovorno neosigurano vozilo, nadoknađuje se i materijalna i nematerijalna šteta.

Garantni fond čine sredstva koja se formiraju iz doprinosa društava za osiguranje – članica Udruženja. Sredstva se izdvajaju iz svake prodate polise obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti.

Biro zelene karte pri Udruženju je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine. Nacionalni biro je, pored ostalog, zadužen za izradu i distribuciju svojim članovima obrazaca Zelene karte.

Biro zelene karte može se pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja kada je štetu izazvalo vozilo sa stranim tablicama na domaćem vozilu, licu ili imovini ili kada se dogodi nezgoda između vozila stranih registarskih oznaka na teritoriji Srbije.

Biro garantuje da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema društvima/biroima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali osiguranici domaćih društava na teritorijama tih zemalja.

I upravljanje Informacionim centrom je povereno javno ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije. Osnovan je radi efikasnog ostvarivanja odštetnih zahteva u slučaju šteta nastalih upotrebom motornih vozila i zarad primene bonus/malus sistema.

To je moderan i centralizovan sistem sa jedinstvenim bazama podataka kao što su baze svih registrovanih vozila u oblasti auto-odgovornosti u Republici Srbiji, baza šteta, baza policijskih zapisnika, baza stroge evidencije za određivanje i praćenje zona brojeva polisa auto-odgovornosti, evidencija zelene karte itd.

Jedna od osnovnih aktivnosti Udruženja osiguravača Srbije jeste edukacija. Udruženje vodi kampanju „Osiguraj budućnost“ čiji je cilj edukacija građana o prednostima osiguranja, ali sa druge strane, za svoje članice, organizuje savetovanja i radionice.

Udruženje je prepoznatljivo i po „Srpskim danima osiguranja“ jednoj od najvećih regionalnih konferencija o osiguranju, koja se održava svake godine u novembru.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
udruženje osiguravača srbije osiguranje auto osiguranje saobraćajna nesreća šteta na vozilu

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana