Zvanični kurs Evra za dan 03.12.21. :: 117.5780 rsd
Tekst objavljen: 24.03.2014 12:00        


Nenaplativi krediti jesu izazov i Opportunity banka dosta znanja, energije i vremena posvećuje prevenciji nenaplativosti, odnosno pravilnoj oceni da li klijent može da vraća rate kredita, pre odobrenja kredita. Opportunity banka se u svakom slučaju problematičnog kredita trudi da pronađe pravo rešenje u korist obe strane – ističe Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora Opportunity banke.

Vukotić:Ne uzimajte više novca nego što vam je potrebno

Udeo nenaplativih zajmova u bankama je, prema nekim informacijama, već oko 40 odsto. Kakvo je stanje sa nenaplativim kreditima u vašoj banci? Sa kojom vrstom pozajmica je najteže stanje u otplati?

Stopa otplate kredita u Opportunity banci (OBS) daleko je bolja nego u bankarskom sektoru u Srbiji, u što se možemo uveriti poredeći podatke iz izveštaja koje na mesečnom nivou dobijamo od Kreditnog biroa sa internim podacima iz našeg sistema. Npr. krajem decembra prošle godine docnja po kreditima u trajanju od 90 dana neprekidno u celom bankarskom sektoru u Srbiji (ako gledamo iznos ostatka duga po kreditima u docnji u odnosu na ukupan iznos ostatka duga) za kredite pravnim licima iznosila je 28% dok je u Opportunity banci ovaj procenat bio višestruko manji. Još su veće razlike kada poredimo docnju preko 90 dana za kredite isplaćene preduzetnicima, poljoprivrednicima i za kredite isplaćene stanovništvu gde su kašnjenja Opportunity banke do 10 puta manja od kašnjenja u bankarskom sektoru.

Za ovako dobru stopu naplate kredita zaslužna je prvenstveno jedinstvena metodologija koju Opportunity banka koristi kod odobrenja kredita, a koja uključuje individualnu procenu ali isto tako i odgovornost kreditnog službenika za uspešnost otplate . Pored toga i konstantna i potpuno personalizovana komunikacija koju imamo sa svojim klijentima i savetodavna uloga bankarskih službenika Opportunity banke kao i terenski način rada, ali i činjenica da cilj naše banke nije isplatiti što više kredita već zaista pomoći klijentima da kreditom ostvare svoj cilj. U slučaju Opportunity banke koja je usmerena prvenstveno prema mikro-preduzetnicima i malim poljoprivrednim gazdinstvima u ruralnim krajevima Srbije, to je obezbeđenje većih prihoda za porodične ili poslovne potrebe, proširenje delatnosti i stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta. Takođe, orjentacija Opportunity banke prema najmanjim biznisima i prema klijentima sa niskim prihodima vrlo je značajan faktor dobre otplate kredita – ovi klijenti vrlo su ažurni što se tiče otplate rata, naročito ako ih poredimo sa većim privrednim subjektima, za koje smo se i kao banka uverili da su najproblematičniji segment i najveći razlog ogromnog udela nenaplativih kredita u Republici.

Ko su problematičniji dužnici, stanovništvo ili privreda?

Kao što sam pomenuo u prethodnom odgovoru, privreda je daleko problematičniji dužnik, a takođe znamo i da se ovi dugovi jako slabo naplaćuju iz više razloga među kojima su manjkav zakonski okvir koji reguliše stečajeve, spor izvršni postupak, a što rezultira time da je nakon propasti preduzeća-dužnika za banku praktično nemoguće prodajom sredstava obezbeđenja povratiti čitav iznos duga, tako da se značajni iznosi otpisuju. Ovo vidimo i iz podataka Kreditnog biroa za srpski bankarski sektor – dok je stopa docnje po kreditima od preko 90 dana za pravna lica čak 28% (21% kod preduzetnika), za stanovništvo taj procenat iznosi samo 8% što pokazuje da je ovaj segment mnogo odgovorniji i manje podložan negativnim uticajima iz okruženja, iako možda raspolaže sa mnogo manje novca od privrednika, ali se maksimalno trudi da ono što duguje pošteno i vrati.

Na koji se način vaša banka nosi sa pitanjem nenaplativih kredita?

Nenaplativi krediti jesu izazov i banka dosta znanja, energije i vremena posvećuje prevenciji nenaplativosti, odnosno pravilnoj oceni da li klijent može da vraća rate kredita, pre odobrenja kredita. Međutim, događa se da i pored detaljne inicijalne procene dođe do kašnjenja u otplati. Tada pristupamo proceduri naplate potraživanja od dužnika koju zasnivamo prvenstveno na saradnji sa dužnikom, jemcem, potom sredstvima obezbeđenja pa i sudskom procesu u krajnjoj instanci. Uzroci nenaplativosti kredita nisu uvek u pogrešnom poslovnom modelu ili gubitku posla. Nenaplativost kredita mogu da uzrokuju i bolest dužnika ili člana porodice, bankrot glavnog dobavljača pa čak i prevara od strane trećih lica. Banka se u svakom slučaju problematičnog kredita trudi da pronađe pravo rešenje u korist obe strane.

Šta savetujete klijentima da ne bi došli u situaciju da ne mogu da otplaćuju svoje obaveze i šta im nudite kako bi se njihov problem prevazišao?

Klijentima savetujemo da ne uzimaju više novca nego što im je zaista potrebno, da nikad ne troše ono što nije zarađeno jer ukupan prihod ne znači i profit već je to često samo mali deo prihoda, da uzimaju kredite sa kraćim rokom otplate jer je ukupna kamata za njih niža, iako je mesečno opterećenje možda značajnije, pre će biti “svoj na svome” tj. bez dugova i sa čistim prihodima, kao i da sredstva dobijena kreditima ulažu namenski, za početak ili proširenje proizvodnje ili neke druge komercijalne delatnosti, rast i razvoj poslovanja i slična unapređenja koja će im obezbediti povećanje prihoda. Štednja je takođe nešto što savetujemo klijentima jer čak i oni sa najnižim primanjima mogu da štede male iznose ali u redovnim vremenskim intervalima, koji im mogu biti rezerva za nepredviđene situacije kada imaju manjak novčanih sredstava za servisiranje obaveza (ne samo kredita). Ukoliko ipak dođe do problema s otplatom, klijentima najčešće nudimo reprogram kredita, a to u najvećem broju slučajeva podrazumeva produženje otplate kredita ili grejs period u toku kojeg će klijent moći ponovo da stane na svoje noge i prikupi sredstva neophodna da izmiri dugovanje prema banci.NBS je nedavno inicirala smanjivanje kamatnih stopa na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja po tekućem računu. Da li je i vaša banka snizila kamate?

Opportunity banka nema ovaj proizvod u svojoj ponudi za stanovništvo ali ga nudi preduzetnicima i u skladu sa preporukama NBS je smanjila kamate na dozvoljeni minus sa raspona od 24 do 32% na raspon od 24 do 28% godišnje. Isto je uradila i za nedozvoljeni minus gdje je kamata smanjena sa 42 na 36% godišnje.

Koliko imate korisnika dozvoljenog minusa i koliki je procenat nedozvoljenih prekoračenja?

S obzirom da nemamo fizičkih lica korisnika dozvoljenog minusa možemo dati podatak samo za preduzetnike i pravna lica. Ukupno imamo 122 korisnika dozvoljenog minusa, a trenutno 20 u nedozvoljenom prekoračenju (18%). U ukupnom nedozvoljenom prekoračenju suma preko 30 dana je 1,8% u odnosu na volumen portfelja.

Centralna banka najavljuje i akciju za smanjivanje kamatnih stopa na kreditne kartice. Smatrate li da ima prostora da i te kamatne stope budu snižene?

Verovatno ima razloga za snižavanje kamatnih stopa na kreditne kartice, pogotovo na revolving kartice koje su verovatno najprofitabilniji proizvod za banke okrenute stanovništvu, s tim da Opportunity banka nema ni ovaj proizvod u svojoj ponudi.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Više puta je bilo najave od NBS da će se u slučaju visokih kamatnih stopa na štednju posegnuti za mehanizmom ograničavanja maksimalnih stopa. Kakav je vaš stav - treba li država da, kao što je to u nekim zemljama već urađeno, da ograniči nivoe kamatnih stopa na depozite i na kreditne proizvode?

Načelno smatramo da bi država trebala da se uzdrži od ograničavanja cena na sve proizvode i usluge na tržištu jer tako kaže ekonomska teorija, a i praksa je pokazala da bi na primer ograničavanje kamate na kredite dovelo do manje ponude malih kredita za privredu i poljoprivredu koje prate viši operativni troškovi i rizičniji su jer bi banke izgubile interes da ih odobravaju. Sa druge strane preporuka NBS da se kamatne stope na štednju smanje je imala veoma pozitivan efekat prvo na približavanje tih kamata nekim uobičajenim u regionu, a dugoročno sigurno i na smanjivanje kamatnih stopa na kredite jer su banke sada dobile jeftinije izvore.

Koji su trenutno najtraženiji bankarski proizvodi za klijente vaše banke? 

Zbog sezone poljoprivrednih radova i brojnih ugovora o subvencionisanom kreditiranju koje potpisuje sa opštinama širom Srbije, to su svakako krediti iz agro segmenta, npr. krediti za setvu, mehanizaciju, repromaterijal itd. Kao banka sa samo 215 zaposlenih došli smo do toga da isplaćujemo između 1.500 i 1.800 kredita u toku meseca, što je ogromna cifra i veliki uspeh za nas, pošto dokazuje da imamo proizvod za kojim postoji velika potražnja, a takođe dokazuje i da se sve više građana Srbije bavi nekim vidom poljoprivrede ili aktivnosti iz sfere male privrede, a to je ono što Opportunity banka ohrabruje, podstiče i podržava. Razvoj preduzetničkog duha je velika šansa za zemlju kao što je Srbija, koja obiluje plodnom zemljom i vrednim ljudima sa dobrim idejama, potrebna je samo podrška.

Imate li u planu neke nove proizvode koje ćete ponuditi klijentima u narednom periodu?

Trenutno ne planiramo uvođenje novih proizvoda, ali planiramo nešto što je zaista revolucionarno u Srbiji a možda i u svetu, a to je uvođenje tablet tehnologije u proces isplate kredita u našem terenskom načinu rada koji će našim klijentima omogućiti da dobiju odluku o odobrenju kredita bez ijednog odlaska u banku, na osnovu informacija datih kreditnom savetniku Opportunity banke i to u najkraćem mogućem roku. Proces odobravanja kredita često predugo traje i podrazumeva čekanja u redu, mnogobrojne odlaske u banku ili druge institucije gde se prikuplja potrebna dokumentacija za kredit, što je ponekad vrlo obeshrabrujuće za ljude kojima je kredit potreban u kratkom roku da bi rešili neke goruće probleme, pa je Opportunity banka pronašla način da, uz maksimalno poštovanje svih bankarskih propisa, skrati i pojednostavi ovaj proces za svoje klijente. Aktuelni su nam i keš krediti za zaposlene i penzionere pošto su kamate snižene zbog “velikog prolećnog spremanja”.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
vukotić vladimir intervju vladimir vukotić vladimir vukotić Opportunity banka

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana