Tekst objavljen: 10.11.2014 9:52        


Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora (polise) o osiguranju. Osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). Dakle peremija je "rata" koju plaćamo po osnovu ugovorene polise.

Zašto osiguranje života?

Iznos koje će Vam Osiguravajuće Društvo isplatiti po završetku ugovora zavisi od dužine trajanja polise koja može biti zaključena na minimum 3 god., a najkasnije se može zaključiti do 65 godine starosti lica koji se osigurava (osiguranika), kao i visini premije koju osiguranik plaća.

Prednosti životnog osiguranja?
- štedite za sigurniju budućnost,
- obezbeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice,    

Zašto ljudi kupuju životno osiguranje?

- buduća penzija je uvek manja od zarade koju trenutno primate, ko ne bude štedeo za buduću penziju, i ne misli na svoju budućnost, neće ni država misliti na Vas, jer će penzija biti socijalna kategorija (primaće se minimalan iznos pomoći, koju će primati svi i njen iznos će biti isti za sve),

- iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici može znatno ugroziti standard života svih drugih članova,

- osiguranjem života mogu se rešiti važna životna pitanja, školovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće ili obezbediti dodatna sredstva za „stare dane“.

- polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
- učestvujete u dobiti društva za osiguranje ukoliko ono dobro posluje i ako je to ugovoreno.

Šta je osigurana suma, a šta premija osiguranja?
- Osigurana suma je unapred određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja ili smrti).

-Premija osiguranja je iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju. Premija je cena za rizik.

Premiju osiguranja možete uplatiti:
- u dinarima ili u devizama,
- jednokratno ili u ratama.

- Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika (lice koje je osigurano). Korisnik polise može biti bilo ko koga je osiguranik naveo na polisi, i takva polisa je neoboriva.

- Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mešovito osiguranje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju smrti osiguranika. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

2 komentara

  1. User image
    petrpvic 26.11.2014 6:10

    kakve su garancije za osiguranika koji placa redovno da osiguravajuce drustvo ( koje je uglavnom inostrano) ne napusti teritoriju poslovanja .

  2. User image
    Marija 26.11.2014 14:13

    Garancija je ta što sve polise koje su zaključene moraju biti isplaćene, garantuju ti reosiguravači koje mora da ima, kao i imovina koju poseduje to društvo. Ne boj se neće ni jedni da napuste teritoriju to je posao koji ne može da umre iako im klijenti umiru.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
alternativna štednja osiguranje života dodatno osiguranje štednja devizna štednja dinarska

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana