Tekst objavljen: 07.07.2017 11:59        


Sada je moguće uporediti samo kamate na dozvoljeni minus. – Socijalno ugroženi dobijaju račun u banci bez naknade.

Cenovnik svih bankarskih usluga ubuduće na sajtu NBS

Građani i privrednici neće više morati da na 30 sajtova, koliko ima banaka u Srbiji, proveravaju u kojoj finansijskoj instituciji su naknade i provizije za njih najpovoljnije, već će to moći da saznaju jednim klikom na sajtu Narodne banke Srbije. Ovo će omogućiti sasvim novi propis koji pripremaju u centralnoj banci.

Sada je, na primer, na sajtu NBS moguće uporediti samo kamate na dozvoljeni minus po tekućem računu, a ubuduće bi bilo moguće uporediti i koliko u bankama košta održavanje tekućeg računa, kreditne kartice, kamate na kredite, štednju...Budući propis neće, međutim, ograničiti naknade koje banke naplaćuju.

– Visine naknada su u domenu poslovne politike banaka i tržišne konkurencije. Cilj NBS je da buduće zakonsko rešenje omogući korisnicima platnih usluga da budu u prilici da na jednostavniji način uporede ponude različitih pružalaca usluga i donesu odluku o tome koji platni račun na najbolji način zadovoljava njihove potrebe. Smatramo da će pružaoci platnih usluga imati interes da smanje visinu naknada koje sada naplaćuju, u situaciji kada će njihovi korisnici porediti naknade za usluge koje će tada morati da budu označene istovetnom, standardizovanom terminologijom. Kada potrošač bude mogao da bez većih teškoća uporedi naknade banaka, biće i u prilici da promeni banku. Na taj način će zakonski okvir omogućiti veću tržišnu konkurenciju među pružaocima platnih usluga, jer će jasno i nedvosmisleno biti vidljivo koji od tih pružalaca za iste usluge naplaćuje veće, odnosno manje naknade, kažu u centralnoj banci.

NBS će, prema zamisli, na svojoj internet prezentaciji objavljivati listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje se naplaćuju. Navedena lista bi sadržala pojmove i objašnjenje za svaku od navedenih usluga.

Prema novom propisu zatvaranje postojećih platnih računa u banci i prebacivanje sredstava u novu banku za klijente ne bi trebalo da predstavlja nikakvo opterećenje, već bi to trebalo da „odrade” same banke.

– Zamena platnog računa podrazumevala bi da, na zahtev potrošača, stara banka na novu prenese informacije o svim, ili pojedinim, trajnim nalozima, višekratnim direktnim zaduženjima ili, na primer, pozitivno stanje na platnom računu. Pritom, potrošač nije u obavezi da ugasi platni računa koji ima kod „starog” pružaoca platnih usluga. Na primer, potrošač može da otvori platni račun kod nove banke, ili ako ima račune u više banaka da podnese zahtev kod one kod koje želi da mu se prenesu, na primer trajni nalog ili pozitivan saldo. Po podnošenju zahteva, dalju proceduru bi sprovodile banke i bile bi dužne da u tom postupku međusobno sarađuju i postupe po nalogu potrošača, kažu u NBS.

Novi propis će propisati i obavezu banke da socijalno ugroženim građanima omogući otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

– Nadamo se da će to pozitivno uticati na finansijsku inkluziju u zemlji i građane, koji do sada nisu razmišljali o otvaranju platnog računa, navesti da sagledaju prednosti otvaranja platnog računa i opredele se da to učine. Cilj je da se što većem broju naših građana omogući pristup osnovnim platnim uslugama. Razmotriće se i mogućnost da pružaoci platnih usluga, potrošačima koji su korisnici novčane socijalne pomoći, licima koja ostvaruju pravo na dečiji dodatak, obezbede određeni obim platnih usluga bez naknade, kažu u NBS.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
sajt nbs nbs banke naknade banke

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana