Tekst objavljen: 14.01.2016 13:53        


Za Narodnu banku Srbije na bankarskom tržištu nema malih i velikih, domaćih i stranih, privatnih i državnih banaka i pozitivni efekti donetih mera monetarne politike mogu se reflektovati na realni sektor samo u uslovima zdrave tržišne utakmice i konkurencije između učesnika na bankarskom tržištu.

Stvoreni uslovi za dalji pad kamata

S tim u vezi Narodna banka Srbije smatra da konkurencija, u uslovima kada je neophodan rast kreditne aktivnosti, ne može biti loša, već samo može da doprinese da se klijentima ponude kvalitetnije usluge uz nižu cenu tih usluga.

U proteklom periodu Narodna banka Srbije uspela je da, i pored neizvesnosti prisutne u međunarodnom okruženju, merama monetarne politike i supervizorskim aktivnostima održi cenovnu i očuva finansijsku stabilnost i poverenje u bankarski sektor u celini. U toku 2015. godine Narodna banka Srbije je sedam puta snižavala referentnu kamatnu stopu (sa 8% na 4,5%), čime su, uz postojanje dodatnih eksternih faktora, stvoreni uslovi da kamatne stope na kredite i dalje padaju. Vredi istaći i da su efekti ove odgovorne politike Narodne banke Srbije primetni kroz rast dinarskih kredita u ukupnim novoodobrenim kreditima, naročito kad je reč o kreditima odobrenim stanovništvu, kao i kroz primetan pad kamatnih stopa na sve kredite.

U dinamičnom i izazovnom okruženju, Narodna banka Srbije ide u korak sa najboljom međunarodnom praksom o čemu svedoči i unapređivanje zakonodavnog okvira u domenu poslovanja banaka, između ostalog uvođenjem planova oporavka i planova restrukturiranja kao važnih instrumenata za prevazilaženje poteškoća u poslovanju i kriznih situacija. Takođe, u toku 2015. godine uspešno je sproveden kompleksan postupak posebnog dijagnostičkog ispitivanja najvećeg dela bankarskog sektora, koji je još jednom potvrdio da je naš bankarski sistem stabilan, visoko kapitalizovan i likvidan.

Ništa više, ali ni manje Narodna banka Srbije ne očekuje i od učesnika na bankarskom tržištu. Poslovanje banaka u narednom periodu treba da obeleži dalje unapređenje njihovih poslovnih modela, kao i promovisanje ciljeva dugoročno održivog i stabilnog poslovanja. Kvalitet i uspeh tržišnog prilagođavanja poslovnih modela banaka opredeliće njihove poslovne rezultate i tržišnu poziciju u budućnosti, nezavisno od veličine banke, njenog većinskog akcionara i/ili opredeljenja banke kao univerzalne, odnosno specijalizovane institucije.

Zdravo konkurentsko okruženje, uz slobodnu tržišnu utakmicu, treba da omogući profilisanje najuspešnijih tržišnih učesnika i odgovarajućih biznis modela, što može, ali i ne mora, dovesti do konsolidacije na tržištu. Iskustvo je pokazalo da je bitan preduslov za održivost poslovanja fokus na dugoročnim pažljivo odmerenim ciljevima, a ne na kratkoročnom ostvarenju profita i tome bi tržišni učesnici trebalo da teže. Narodna banka Srbije očekuje nastavak fokusiranja banaka na ključne – kreditno/depozitne poslove, promovisanje inovativnosti i kreiranje novih poslovnih ponuda uz uzimanje u obzir svih pratećih koristi ali i rizika i prudentno poslovanje (naročito u kontekstu adekvatnog upravljanja rizicima i zaštite korisnika finansijskih usluga). Za to će od posebnog značaja, a u svetlu zdrave konkurencije na tržištu, biti s jedne strane očuvanje dugoročnih kvalitetnih odnosa banaka i njihovih klijenata, a s druge strane spremnost i sposobnost banaka da odgovore na zahteve tražnje, odnosno postojećih i potencijalnih klijenata.

Jedan od izazova prisutnih na tržištu kome Narodna banka Srbije posvećuje posebnu pažnju je i rešavanje pitanja problematičnih kredita. Ostvarena stabilnost finansijskog sistema, uz visoku kapitalizovanost i solidnu likvidnost bankarskog sektora ukazuje da je ispravno opredeljenje da se na tržišan način, odnosno bez finansijske intervencije države, rešava pitanje problematičnih kredita. Sprovođenje aktivnosti radi realizacije navedenih ciljeva, od strane svih učesnika, unaprediće kvalitet kreditnog portfolija kroz smanjenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu, što bi trebalo da rezultira još nižim kamatnim stopama, a time i da dodatno podrži privrednu aktivnost i omogući održiv privredni rast.

Prioriteti Narodne banke Srbije će, u 2016. godini i u godinama koje slede, ostati nepromenjeni i podrazumevaće održavanje cenovne stabilnosti i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Ostvarenje navedenih ciljeva bi trebalo da doprinese povoljnijem ekonomskom ambijentu za poslovanje, prilivu ulaganja, a time i većem privrednom rastu i smanjenju nezaposlenosti u Republici Srbiji.

1 komentar

  1. User image
    vlastimirka vlastic 19.01.2016 14:11

    nisam sigurna da NBS drzi bas sve dizgine potrebne za finansijsku stabilnost..narocito ako se najveca banka-komercijalna-jos nije suocila sa svojom realnom dubiozom koja je izrazena kroz nenaplative kredite kao i fiktivnu aktivu-imovina..kada se raspetlja kom banka kao i dunav osiguranje srbija gas i jos neke firmetine imacemo vrlo crnu sliku--maltene kao kinezi..strane banke i strana osig drustva iznose dobit smanjuju br zaposl povecavaju ucesce na trzistu..nasi divovi glume asistente u vladi a u stvari su uglavnom na infuziji..da pokusamo procenu vrednosti komerc banke ili osig dunav-i eto nase slike.Umedjuvremenu drzava pravi novu vrecu bez dna-postansku banku..u koju se slivaju propale fin ustanove i banke..konsolidacija kompl fin sistema je malo slozeniji proces i bez rezova i bola nece ici..

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
monetarnna politika nbs Srbija banke kamate konkurencija

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana