Tekst objavljen: 01.02.2023 16:15        


Poreska uprava Srbije objavila je kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom februara

Poznati su i datumi poreskih obaveza za februar


06.02.2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.02.2023.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


17.02.2023.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za prvi kvartal 2023. godine.

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2023. godine.

Podnošenje prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2023. godinu za samostalne umetnike. Prijava se podnosi na Obrascu PPD-SU – Prijava za utvrđivanje obaveza doprinosa za samostalne umetnike.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

28.02.2023.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2023. godine.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Poreska uprava (PU) februar 2023 poreski kalendar porezi

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana