Tekst objavljen: 21.03.2014 9:00        


Banke kao sredstva obezbeđenja traže sredstva kojima se maksimalno smanjuje rizik kreditiranja - hipoteku. Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom.

Šta kada se aktivira hipoteka radi naplate dugovanja

Docnju od 60 dana banke prijavljuju Kreditnom birou, odnosno dugovanje od neplaćene dve rate automatski ide u Kreditni biro. Ovo je signal da nešto nije u redu i da su problemi sa otplatom počeli. I koliko kod da nam se čini da ćemo to lako srediti, u slučaju hipoteka treba biti vrlo pažljiv!

Već posle prve neplaćene rate banka će vas telefonski i pismenim putem opomenuti da im dugujete (standardizovan bančin obrazac opomene koja se poziva na zaključen Ugovor o kreditu), i ponavljati ovaj postupak sve do dugovanja tri rate, odnosno docnje od 90 dana.

Ukoliko do tad makar ne smanjite dugovanje na “tolerantu” ratu, dve, očekujte ozbiljnije korake koje će banka preduzeti.

Naime, da bi u skladu sa upisanom hipotekom, banka aktivirala hipoteku radi naplate potraživanja, prelazi se na tzv. vansudski postupak namirenja potraživanja koji mora biti usklađen sa zakonskim propisima.

Najčešće se ovo dešava posle 90 dana, odnosno nakon tri neplaćene rate. I iako nam se laički čini da je dugovanje od tri rate besmisleno malo za aktiviranje hipoteke, zakonski propisi koje banka mora da ispoštuje da bi aktivirala hipoteku traju otprilike još toliko.

Pretočeno u rate kredita koje dugujemo, to je 6 rata ili famoznih 180 dana, koje kredit automatski kategorizuju u ozloglašenu D kategoriju (u skladu sa odlukom NBS), odnosno banka to već prikazuje kao gubitak.

Dakle, posle 90 dana dugovanja, očekujte da vam na kućnu adresu poštar isporuči tzv. Prvu opomenu (naravno sa povratnicom).

Prva opomena sem pozivanja na članove Zakona o hipoteci, mora sadržati podatke o ugovoru o kreditu, hipoteci i hipotekovanoj nepokretnosti, opis povrede ugovora na osnovu koga se zahteva realizacija hipoteke, radnje koje dužnik mora da preduzme da bi isplatio dug i izbegao prodaju nepokretnosti, rok u kome dužnik mora da isplati dug da bi izbegao prodaju nepokretnosti.

Sadrži i opomenu da ukoliko dužnik ne preduzme te radnje i time isplati dug, poverilac će potraživati celokupan iznos potraživanja i prodajom hipotekovane nepokretnosti izgubiti državinu na nepokretnosti, ime i neophodne podatke o predstavniku poverioca kome se dužnik može obratiti za dobijanje više informacija i druge informacije za koje poverilac smatra da su od značaja. Rok za plaćanje dugovanja po prvoj opomeni je 30 dana od dana prijema

Ukoliko u roku od 30 dana od prijema prve opomene ne platite dugovanje, na vašu adresu će stići tzv. Opomena o prodaji nepokretnosti (opet sa povratnicom).

Opomena o prodaji nepokretnosti sem pozivanja na članove Zakona o hipoteci, mora sadržati podatke o ugovoru o kreditu, hipoteci i hipotekovanoj nepokretnosti, opis povrede ugovora na osnovu koga se zahteva realizacija hipoteke, obaveštenje da je celokupan dug dospeo na naplatu, iznos duga koji je dospeo na naplatu, radnje koje dužnik ili vlasnik mora da preduzme da bi isplatio dug i izbegao prodaju nepokretnosti, rok u kome dužnik ili vlasnik mora da ispuni obaveze da bi izbegao prodaju nepokretnosti.

Ona sadrži i opomenu da ukoliko dužnik ili vlasnik ne preduzme te radnje i time ispuni dug, poverilac će prodajom hipotekovane nepokretnosti prekinuti državinu na nepokretnosti, obaveštenje o izboru načina prodaje nepokretnosti, ime i neophodne podatke o predstavniku poverioca kome se dužnik može obratiti radi održavanja sastanka, kao i druge informacije za koje poverilac smatra da su od značaja. Rok za plaćanje dugovanja po ovoj opomeni je 30 dana.

Istovremeno, banka će u skladu sa zakonskom procedurom pripremati dokumentaciju potrebnu za zabeležbu hipotekarne prodaje.Ukoliko makar ne ostvarite kontakt sa bankom radi eventualnog dogovora o načinu plaćanja kako biste izbegli prodaju vaše nepokretnosti (ili još gore hipotekarnog dužnika ukoliko nepokretnost nije u vašem vlasništvu), banka će kao hipotekarni poverilac registru nepokretnosti poslati zahtev da se izvrši zabeležba hipotekarne prodaje u korist poverioca.

Uz ovaj zahtev naravno banka mora dostaviti i kopiju opomene o prodaji nepokretnosti, kopiju ugovora o kreditu i hipoteci, izjavu da dužnik do tog dana nije ispunio dug, kao i dokaze da su prva opomena i opomena o prodaji poslate dužniku i vlasniku nepokretnosti.

Da ne bude zabune, po Zakonu o hipoteci opomena se smatra uručenom ukoliko je poslata preporučenom poštom sa povratnicom, bez obzira na to da li ste je primili ili ne.

Registar nepokretnosti će, u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za zabeležbu, izvršiti zabeležbu hipotekarne prodaje u korist poverioca i dostaviti poveriocu, dužniku i vlasniku nepokretnosti rešenje o zabeležbi hipotekarne prodaje.

Ovo rešenje je pravosnažno u roku od 30 dana od dana izdavanja rešenje, i na njega se može uložiti žalba u roku od 15 dana koja će biti uvažena samo u slučaju da potraživanje ne postoji, hipoteka ne postoji, potraživanje nije dospelo za naplatu ili je dug isplaćen.

Iz ovoga nije teško zaključiti šta su sledeći koraci poverioca banke, a to znači da smo zakoračili u ambis iz kog ćemo se teško izvući.

Koliko god da je prodaja nepokretnosti drastično opala radi sve slabije kupovne moći, treba naglasiti da ipak ima onih koji čekaju neku povoljnu priliku kada banka oglasi nepokretnost na prodaju.

Iako ne postoji zakon koji banke ograničava u pogledu adekvatnih sredstava obezbeđenja za različite kategorije kredita, svakako bi mi sami sebi trebali biti dovoljno ograničavajući faktor i ne ulaziti u poslovni odnos koji nas za šaku dinara može koštati krova nad glavom.

Zato, iako banke imaju svako pravo da maksimalno zaštite svoj kapital, oprezno sa keš kreditima za koje planirate dati hipoteku, jer to može biti vaša najlošija životna investicija!

13 komentara

 1. User image
  Uroš 25.03.2014 16:32


  Molim Vas za odgovor za ovu situaciju,ako je mogiće.
  Moja sestara je podigla kredit pre 5 godina. Tada je bila u braku i imala je stalno zaposlenje. Kredit je bio obezbeđen deviznim depozitom i skidanjem rate kredita sa plate.
  U tom trenutku nije bila vlasnik nikakve nepokretnosti.
  Posle godine redovne otplate,umro joj je muž ,a ona je ostala bez posla. Razbolela se i lečila se tri godine.
  Banka je od depozita naplatila deo duga.
  Posle smrti muža odlukom o nasleđu ona postaje vlasnik 1/4 kuće. Svekrva je vlasnik 1/2 . A njena kćerka preostale 1/4.

  Da li banka može da pokrene hipotekarnu prodaju iako nije potpisan hipotekarni ugovor, već je kredit bio obezbeđen deviznim depozitom.???
  Da li može da da se pokrene hipotekarna prodaja iako klijent nije bio u vlasništvu objekta u vreme potpisivanja ugovora kredita??

 2. User image
  Stole 25.10.2014 14:59

  Moše li se, nakon otvaranja stečajnog postupka, upisati hipoteka (ranije neupisana) na imovini stečajnog dužnika ?

  Konkretno : nepokretna imovina stečajnog dužnika (objekti i zemljište) je pod teretom i to : na I, II, IV,V i VI mestu u korist jedne iste Banke. Služba za katastar nepokretnosti donosi rešenje kojim se vrši, na zahtev te iste Banke, upis hipoteke na III-em mestu, u toku stečajnog postupka !

 3. User image
  jadranka 04.04.2015 9:43

  Da li vredi kontaktirati osobu koja ja navedena za kontakt u 1.opomeni,za naplatu kredita u celosti u roku od 30 dana od dana prispeca.Posto se kredit vodi na sina koji je ostao bez posla,primao je od biroa nadoknadu u trajanju 6 meseci u prosloj godini.Suprug je vlasnik nepokretnosti na kojoj je hipoteka.I on je ostao bez posla ,prima novcanu nadoknadu od budzeta za nezaposlene.Posto smo u vrlo nezavidnoj situaciji,prinudjeni smo da prodamo porodicnu kucu,da bi namirili kredit.Pomenuti objekat koji je pod hipotekom,je poslovno stambeni prostor.U poslovnom prostoru je bla stolarska radionica koja je odjavlena pre 2 godine zbog nedostatka posla i nemogucnosti odrzavanja.u 2 stambene jedinice iznad radionice zive dvojica sinova sa porodicama,jedan ima bebu od 5 meseci ,a drugi bebu od 2 meseca.da li mislite da postoji mogucnost pregovaranja sa Fondom oko odlaganja naplate hipoteke,i produzenja roka za naplatu,unapred se zahvaljujem!

 4. User image
  Misel 05.07.2015 23:35

  Pre 6 g uzeo sam poljoprivredni kredit 60 000din. [600eura]od Komercijalne banke za koji sam potpisao menicu.Zbog smrtnog slucaja u porodici i naknadne deobe imovine meni su pripala 3,5 jutara zemlje procenjena na oko 25000eura.Dug mi je na danasnji dan posle sudskog spora sa sudskim troskovima oko 2700eura,prete mi prodajom zemlje za 30% vrednosti sto bi bio gubitak od jos 17500eura ,napominjem da nisam potpisao nikakvu hipoteku na zemlju prilikom uzimanja kredita pa vas zato molim za savet hitno jel ovih dana ce se doneti odluka o prodaji poljoprivrednog zemljista da li postoji neki nacin da se spreci prodaja ;napominjem da sam ja i supruga nezaposleni i imamo i sina koji ide na fakultet te smo od zakupa te zemlje koji iznosi 70 000dinara godisnje jedva prezivljavali.Primite unapred veliki pozdrav iz okoline Panceva Ps OCEKUJEM S VELIKIM NESTRPLJENJEM VAS ODGOVOR MISEL

 5. User image
  Zoran 16.01.2016 19:25

  Nisam bio u mogucnosti da vratim kredit i o tome sam obavijestio banku, koja je aktivirala fiduciju na nekretninama. Nakon 2-3 mjeseca dobio sam obavijest da su uradili ponovnu procjenu nekretnina i da sam im dužan jos novca.... Da li je ovoaj postupak banke u skladu sa Zakonom.

 6. User image
  radmila 30.03.2016 10:34

  zbog male plate koju ostvarujem nisam u mogucnosti da izmirujem dug za stambeni kredit za koji je zalozen stan mog ujaka.pame zanima koja je procedura naplate istog i koliko procenata zarade sme biti opterecena mesecna neto zarada.jer je moja majka dobila kredit sa duplo vecom zaradom kao stalni radnik u firmi u kojoj ja radim preko agencije i pritom imam duplo manju platu od stalnih radnika firme.Hvala

 7. User image
  rajka 09.04.2016 15:54

  postovani zanima me da li se za neisplacene rate stambenog kredita moze oduzeti stan koji je zalozen za odobrenje kredita ili stan koji je kupljen od novca kredita.hvala

 8. User image
  Kamatica 11.04.2016 10:45

  @Rajka, pogledajte ugovor koji ste potpisali, ukoliko u ugovoru stoji da u slučaju neisplaćenih rata kredita banka uzima stan na koji je stavljena hipoteka onda banka to može da uradi.
  U svakom slučaju naš savet je da odete u banku i razgovarate sa bankarom ukoliko imate problem u otplati kredita.

 9. User image
  Ana 31.05.2016 16:59

  Postovani kako je moguce da me banka uzme kao ziranta sa platom od 23000 i 40% u tom trenutku zaduzenja u kreditnom birou,za kredit koji je hipotekarni i koji iznosi 11000e

 10. User image
  Vila 14.03.2018 17:12

  Da li mogu stan koji sam kupila na kredit i treba da ga otplaćujem još 15 godina, da poklonim roditelju, jer ja odlazim u inostranstvo?

 11. User image
  Darko 21.09.2018 21:36

  Imam hipoteku na gradjeviskom zemljištu dao sam dozvolu za gradjevinsku dozvolu zgrada je gotovo sirovo stanje. Da li pokretanjem hipoteke se odnosi i na samu zgradu? Da li zgrada nosi sudbinu zemljišta i da li ako ima u katastru zabelezba o izvršenju može zgrada da se uknjizi dok ona stoji kao aktivna?
  Unapred zahvalan

 12. User image
  Suzana 04.04.2019 0:30

  Postovanje , zanima me da li banka moze da mi oduzme stan koji nije pod hipotekom niti legalizovan , a nasledjen od majke koja ima velika dugovanja iza sebe kod Eurobanke koja je refinansirala sva njena dugovanja ? Unapred hvala

 13. User image
  NATASA SOFRONIC 08.01.2020 9:15

  Banka ce uskoro pokrenuti prodaju stana putem hipoteke.Vrednost stana nece u celosti biti namiren hipotekom. S obzirom da imam knjg agenciju,preduzetnica sam,da li ostatak duga mogu da naplate sa tekuceg racuna agencije,mada je kredit uzet na licno ime.Ako bih otvorila d.o.o. da li i onda postoji mogucnost naplate blokadom privrednog drustva iako je stambeni kredit
  uzet na licno ime kada sam bila u radnom odnosu kod drugog poslodavca.HVALA UNAPRED

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kamatica zaštita klijenata banke prava klijenta banke klijenti banke klijent banke banke kuće pod hipotekom izbeći hipoteku hipoteke hipoteka aktivrana hipoteka aktivirane hipoteke

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana