Tekst objavljen: 04.10.2014 14:06        


Da bi vaše vozilo moglo da bude učesnik u saobraćaju, morate da kupite polisu osiguranja od autoodgovornosti, jer je ona uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ovo treba znati o osiguranju od autoodgovornosti

Pronađite najbolju ponudu osiguranja - Osiguranjeonline


Osiguranja od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Ukoliko pretrpite materijalnu i/ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

ŠTA TREBA ZNATI O PREMIJI OSIGURANJA?

Visina premije kod osiguranja od auto-odgovornosti zavisi od vrste i namene vozila, tehničkih karakteristika vozila (snage motora, nosivosti, radne zapremine motora, broja registrovanih mesta u vozilu), trajanja osiguranja itd.

Premija osiguranja se plaća unapred, prilikom izdavanja polise.

U slučaju da vam je vozilo uništeno ili ga odjavite, imate pravo da zahtevate povraćaj dela premije osiguranja za preostalo vreme trajanja osiguranja.


POČETAK VAŽENJA POLISE OSIGURANJA I ISTEK OSIGURANJA?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti zaključuje se na godinu dana.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24. časa dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja, odnosno dana kad je plaćena premija, ako nije drugačije ugovoreno.

Obaveza društva za osiguranje prestaje po isteku 24. časa onog dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Proverite da li je na vašoj polisi naveden čas i minut početka i isteka osiguranja.

TERITORIJALNA VAŽNOST POLISE OD AUTOODGOVORNOSTI

Polisa osiguranja od autoodgovornosti važi na teritoriji Republike Srbije.

Osiguravajuće pokriće iz polise odnosi se i na zemlje članice „zelene karte“, ukoliko vam društvo za osiguranje, na vaš zahtev, izda „zelenu kartu“.

Ukoliko nameravate da putujete u inostranstvo motornim vozilom, obezbedite međunarodnu ispravu – „zelenu kartu“ kod svog društva za osiguranje ili kupite „polisu graničnog osiguranja“ na graničnom prelazu pri ulasku u stranu zemlju.

„Zelena karta“ ne važi u zemlji za koju je međunarodna oznaka u odgovarajućoj kućici „zelene karte“ precrtana.

Odsečak (treći deo) „zelene karte“ služi oštećenom kao dokaz za naknadu štete i predaje se oštećenom ili organu koji vrši uviđaj.


ČEMU SLUŽI OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI?

Ako ste odgovorni za štetu prouzrokovanu vašim motornim vozilom, društvo za osiguranje kod koga ste zaključili polisu osiguranja od auto-odgovornosti preuzima obavezu da nadoknadi štetu trećim licima (smrt, telesna povreda, narušeno zdravlje, oštećenje ili uništenje stvari) do visine osigurane sume – limita.

Uslovima osiguranja bliže je određeno u kojim slučajevima društvo za osiguranje ne preuzima navedenu obavezu.

KO IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE?

Po osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti pravo na naknadu štete imaju oštećena lica, osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila kojim je prouzrokovana saobraćajna nezgoda.

Obavezno pročitajte poleđinu polise osiguranja od autoodgovornosti.

2 komentara

  1. User image
    vladimir 08.06.2013 22:37

    imao sam saobracajnu nesrecu koju je prouzrokovalo drugo vozilo koje je pobeglo sa mesta nesrece,pozvao sam policiju posto je moj motorcikl registrovan,ali nemam polozen ispit za A kategoriju,i imao sam 0,27 promila alkohola prilikom alko testa.dali ja imam pravo na nadoknadu stete?

  2. User image
    Milenko 30.09.2013 18:57

    Sve mi to znamo ali šta se dešava kada neko zadobije teške telesne potrebe a osiguranje i sud mu po svim osnovama nudi milion dinara. Osigurana suma u tom slučaju ne znači ništa. Apsurd je ako je u udesu oštećeno vozilo od 25.000 evra taj iznos se ispšlaćuje. Svi se pozivaju na neku sudsku praksu koja nema blage veze sa stvarnošću.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kamatica osiguranje auto kasko osiguranje osiguranje autoodgovornosti osiguranje od autoodgovornosti automobili vožnja vozači bezbednost osiguranjeonline

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana