Tekst objavljen: 04.12.2022 18:00        


Poreska uprava Srbije objavila je poreski kalendar za decembar 2022. godine

Poreska uprava objavila kalendar obaveza za decembar


Poreska uprava Srbije objavila je poreski kalendar za decembar u kome se detaljno, po datumima, navodi kada se i koje obaveze plaćaju.

Takođe, u ovom kalendaru, koji inače Poreska uprava objavljuje na početku svakog meseca, istaknuto je i na koji način se obavlja plaćanje i šta je za to potrebno.

05. 12. 2022.

- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

- Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12. 12. 2022.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


15. 12. 2022.

- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2023. godini.

- Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2023. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

- Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

- Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

- Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

- Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30. 12. 2022.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
poreski kalendar plaćanje poreza porezi decembar 2022

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana