Dina Card kartica

Kreditni limit
Godišnja članarina  • Banka
  • Rata
  • Godišnji trošak
  • Upit